Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variƫteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Elk jaar in september is er in Lisse een feestweek. Een feestweek met 90 evenementen, waaronder de grootste kermis van de Bollenstreek en de spectaculaire kortebaandraverij op donderdag. Deze organiseren we met ruim 120 vrijwilligers. De eerst verreden kortebaandraverij van Lisse dateert uit 1872. De draverij levert een belangrijke maatschappelijke- en sociale bijdrage aan het “goed wonen klimaat in Lisse”.

Feestweek Lisse

De feestweek duurt 8 dagen, met ruim 90 evenementen, in de 2e helft van september. De feestweek is gericht, zoals de naamgeving al aangeeft, op vertier en plezier maken met elkaar. Waarbij “met elkaar” een belangrijke drijfveer is. Als organisatie is ons beleid gericht op zoveel mogelijk samenwerking zoeken met andere verenigingen in Lisse. Ook de samenwerking met de horeca staat hoog in het vaandel. 

Een feestweek voor iedereen

De evenementen zijn voor alle doelgroepen, op veilige- en goed georganiseerde locaties in heel Lisse. Ons beleid is er tevens op gericht om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van onze feestweek. Onze toegangsprijzen, vaak is deelname ook gratis, zijn niet hoger dan “kostendekkend”. Zo beogen wij de feestweek laagdrempelig te maken en te houden. De enorme belangstelling voor onze evenementen toont aan dat de feestweek volop leeft, generatie op generatie. Dit blijkt ook uit het feit dat rond de 2500 families in Lisse lid zijn. Velen kijken uit naar het moment als wij eind augustus ons programma presenteren.

Divers aanbod van evenementen

Onze feestweek kent een aantal markante onderdelen, ik noem je een paar voorbeelden, zoals het paviljoen, waar grote muzikale evenementen worden georganiseerd of de maandagavondspelen waar rond de 1600 mensen in horeca- en verenigingsruimte sport en spel met elkaar beleven. Onze kermis, is een van de grootste en mooiste in de streek. De klap op de vuurpijl is onze kortebaandraverij op de laatste donderdag van september, het is een van de meest belangwekkende van ons land.

Contact

Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken
p/a Willem Alexanderplein 33
2161 SN Lisse
Website