UNESCO

De UNESCO Conventie inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is een internationaal cultureel verdrag dat in 2012 door Nederland is ondertekend. De doelstelling van het verdrag is de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, het waarborgen van onderling respect voor dit erfgoed, het verhogen van het bewustzijn voor het belang van immaterieel erfgoed en op internationaal niveau onderlinge samenwerking en bijstand.

DSCN3794

Het gaat er bij dit verdrag om immaterieel erfgoed levensvatbaar te houden voor de toekomst, waarbij de belangrijkste rol is weggelegd voor de lokale gemeenschappen die dit immaterieel erfgoed dragen. Erfgoedinstellingen, zoals het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, kunnen hen daarbij helpen.

chinees nieuwjaar

Het hoogste orgaan van dit verdrag is de Algemene Vergadering, die elke twee jaar wordt gehouden en waarin alle aangesloten landen spreek- en stemrecht hebben, ook Nederland. Het Intergouvernementeel Comité is het hoogste uitvoerend orgaan van de conventie, samengesteld uit 24 staten die partij zijn in de conventie. Staten hebben een zittingstermijn van vier jaar. Op dit moment hebben namens Europa Griekenland, België en Spanje zitting. De Algemene Vergadering en het Intergouvernementeel Comité beslissen onder meer over voordrachten voor de internationale immaterieel erfgoedlijsten van UNESCO. De Evaluation Body adviseert hierover.

Het secretariaat van de UNESCO conventie is gevestigd in Parijs. Het secretariaat zorgt voor de administratieve afwikkelingen die verbonden zijn met deze conventie.

Voor meer informatie zie de website van het immaterieel erfgoedverdrag: http://www.unesco.org/culture/ich/.

 

Internationaal carnaval

All rights reserved