Municipality and province

voorkant ruimte voor immaterieel erfgoed
KIEN en OPEN: Samen Verder

Erfgoedparticipatiecoaches

Momenteel zijn er in alle provincies erfgoedparticipatiecoaches actief. Hun werkzaamheden komen voort uit het FARO Verdrag dat Nederland begin 2024 getekend heeft. Bij het FARO Verdrag staat de participatie van burgers bij erfgoed centraal en hier is een grote overlap met het UNESCO Verdrag voor Immaterieel Erfgoed. Vanuit de doelstellingen vanuit beide verdragen gedacht, ligt een samenwerking tussen KIEN en OPEN voor de hand.

Toegankelijkheid

Naast dat de samenwerking bijdraagt aan het bedienen van de grote groep beoefenaars van immaterieel erfgoed, is de samenwerking ook van belang omdat KIEN een landelijke organisatie is. De erfgoedparticipatiecoaches zijn echter over het hele land verspreid en zijn daardoor meer bekend met de regio, waardoor de stap om ze te benaderen naar verwachting kleiner zal zijn. Hierdoor hoopt het project bij te dragen aan de toegankelijkheid van ondersteuning in borging. De komende jaren zullen de coaches ook werken aan een eigen provinciaal netwerk van immaterieel erfgoed beoefenaars. Het idee is dat gemeenschappen zo zichtbaarder worden voor de coaches, en zij hen kunnen benaderen (en vice versa) als er vragen/knelpunten zijn bij de borging van het erfgoed. Uiteraard kan er ook altijd met KIEN worden gespard, maar het eerste aanspreekpunt is de lokale erfgoedcoach.

Kennisdeling

Daarnaast biedt de samenwerking met de coaches de kans om activiteiten die KIEN ten behoeve van de borging aanbiedt ook provinciaal en daarmee dichter bij huis van beoefenaars aan te bieden. Tenslotte wordt een groot aantal relevante documenten van KIEN over immaterieel erfgoed en educatie, samen met een selectie van relevante documenten van de OPEN websites, gedeeld zodat de informatie over immaterieel erfgoed beter vindbaar wordt en landelijk beter op elkaar afgestemd raakt.

Ambassadeurgemeentes

Ambassadeurs

Al veel burgemeesters in Nederland zetten zich in als ambassadeur voor immaterieel erfgoed. Hieronder kun je in diverse quotes van burgemeesters lezen waarom zij immaterieel erfgoed in hun gemeente belangrijk vinden:

Burgemeester Dassen van de gemeente Beesel over het Draaksteken in Beesel:

"Immaterieel erfgoed is de belichaming van de ziel van een gemeenschap. Het verbindt mensen, draagt tradities en geeft inzicht in verleden, heden en toekomst. Een gemeenschap heeft goud in handen wanneer de zorg om het immaterieel erfgoed een gezamenlijke missie is".

Draaksteken 2

Burgemeester Rensen van de gemeente Brielle over de Brielse Maskerade:

“De Maskerade in Brielle is een mooi voorbeeld van hoe oude tradities kunnen bijdragen tot het bevorderen van de hedendaagse lokale democratie en burgerschap. Met humor wordt het gemeentebestuur een spiegel voorgehouden met een boodschap die we zeker serieus nemen”.

Brielse Maskerade 3

Burgemeester Minses van de gemeente Chaam over de Acht van Chaam:

"Immaterieel erfgoed is voor mij levende historie. De Acht van Chaam staat sinds 2014 op de Nationale Inventaris en is de enige wielerwedstrijd die in deze inventaris is opgenomen. De Acht staat symbool voor de rijke wielercultuur in West-Brabant. Dit oudste wielercriterium van Nederland verbindt niet alleen verleden en heden, maar ook mensen met elkaar. Dat is voor mij de kracht van tradities. Daar zijn we samen trots op en dat dragen we uit!"

Acht van Chaam burgemeester

Burgemeester Loohuis van de gemeente Hoogeveen over de Tamboer van Hoogeveen:

“De gemeente Hoogeveen hecht grote waarde aan immaterieel erfgoed. Gewoontes, verhalen en gebruiken kleuren het karakter van de gemeenschap en maken dat inwoners zich verbonden voelen met en trots zijn op Hoogeveen en haar geschiedenis.”

Provincie maakt zichtbaar: Erfgoed Platform Overijssel

Sinds 2015 heeft KIEN een speciale band met de provincie Overijssel. Namens de provincie ontwikkelen we sinds die tijd namelijk speciaal beleid voor immaterieel erfgoedgemeenschappen in Overijssel. Hierbij betrekken we niet alleen gemeenschappen die zijn aangesloten bij het Netwerk of de Inventaris, maar ook alle andere groepen en gemeenschappen in Overijssel die zich op een of andere manier met immaterieel erfgoed bezig houden.

Begin 2020 hebben wij in het kader van de plannen voor de periode 2020-2024 een enquête gehouden onder alle immaterieel erfgoed gemeenschappen in Overijssel om te vragen waar zij behoefte aan hebben. Hieruit is het 'Erfgoed platform Overijssel' (EPO) voortgekomen. 

Het EPO is een digitaal platform waarop álles wat met erfgoed in Overijssel te maken heeft te vinden is. Zo is er een digitale kaart waarop iedereen die met erfgoed, en dus ook immaterieel erfgoed, te vinden is bevat een Kennisbank allerlei relevante informatie voor erfgoed beoefenaars. 
Het EPO is een samenwerking tussen het Oversticht, Landschap Overijssel, de Museumfabriek, het Historisch Centrum Overijssel en KIEN. 

Erfgoedplatform Overijssel

 

All rights reserved