Privacy verklaring

Privacyverklaring www.immaterieelerfgoed.nl

Via de website www.immaterieelerfgoed.nl, in beheer bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Als u uw immaterieel erfgoed aanmeldt voor het Netwerk maakt u een account aan, daarvoor vragen wij om enkele persoonsgegevens. Ook kunt u zich bijvoorbeeld inschrijven voor de nieuwsbrief.  

Wij verwerken van u de volgende gegevens (afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site), waarbij de met een * gemarkeerde gegevens verplicht zijn om in te vullen. De met een # gemarkeerde gegevens worden automatisch getoond op de website. Per item laten wij weten waarom wij die gegevens verzamelen.


Voor- en achternaam*;
Wij gebruiken deze gegevens om berichten aan u als (contact-) persoon te kunnen richten.

Organisatie;
Wij brengen in kaart welke organisaties in Nederland geïnteresseerd zijn in en zich betrokken voelen bij immaterieel erfgoed.


Functie;
Het is voor ons belangrijk om te weten op welke manier een persoon betrokken is bij immaterieel erfgoed, dat blijkt vaak uit de functie van deze persoon.


Betrokkenheid;
Het is voor ons belangrijk om te weten op welke manier een persoon betrokken is bij het aan te melden immaterieel erfgoed, om te weten of het een beoefenaar of een betrokkene betreft.

 
Website;
Het is voor ons belangrijk om te weten of er een website bestaat over de betreffende vorm van immaterieel erfgoed en dat wij deze kunnen bekijken en er eventueel naar kunnen verwijzen via de website.


E-mailadres*;

  • Wij corresponderen per e-mail met de geregistreerde beoefenaars van en betrokkenen bij immaterieel erfgoed over actualiteiten die van belang van zijn voor de borging van immaterieel erfgoed in Nederland;
  • Wij bieden van ondersteuning in de borging van immaterieel erfgoed in Nederland aan de geregistreerde beoefenaars ervan;
  • Wij verzenden nieuwsbrieven indien u zelf heeft aangegeven deze te willen ontvangen.

 
Adres*#;
Incidenteel corresponderen wij per post met beoefenaars van immaterieel erfgoed waarvan het immaterieel erfgoed is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.


Stad, provincie*#;
Wij brengen de spreiding van (de diverse domeinen van) immaterieel erfgoed in Nederland in kaart.


Telefoonnummer;
Wanneer wij een specifieke vraag hebben over (de borging van) het betreffende immaterieel erfgoed willen wij in enkele gevallen telefonisch kunnen overleggen.


Naam van het immaterieel erfgoed*;
Wij identificeren (maken zichtbaar) immaterieel erfgoed in Nederland;

 
Naam van de gemeenschap van beoefenaars van het immaterieel erfgoed*;
Wij identificeren (zichtbaar maken) van de beoefenaars van dat immaterieel erfgoed in Nederland;


Geodata*;
Wij brengen de spreiding van (de diverse domeinen van) immaterieel erfgoed in Nederland in kaart.


IP-adres;
Het verbeteren van onze dienstverlening.


Logingegevens
Hiermee zorgen wij dat u gebruik kunt blijven maken van onze website.


Bewaartermijnen

Indien u tussentijds wilt dat u uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen, kunt u dat aangeven dat via info@immaterieelerfgoed.nl.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 

 

Inloggen via derde partijen

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland biedt u de mogelijkheid om op haar websites in te loggen via uw account bij een derde partij (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube). Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende partij.

 

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. 

 

Verstrekking aan derden

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

 

Aanpassen van uw gegevens

Indien u uw gegevens aangepast wilt hebben, kunt u dat aan ons doorgeven via info@immaterieelerfgoed.nl.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@immaterieelerfgoed.nl

 

Cookies

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt www.immaterieelerfgoed.nl gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Immaterieelerfgoed.nl maakt uitsluitend gebruik van 'per-session-cookies' die weer verwijderd worden zodra u de website verlaat. 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Wij maken gebruik van de volgende applicaties: Google Analytics, Facebook Connect, Facebook Social Plugins, Google+ Platform en Hotjar.

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;

het optimaliseren van onze diensten.

Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

 

Over deze verklaring 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via: 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Postbus 649
6800 AP  Arnhem
telefoonnummer: +31 (0)26-3576113
e-mail: info@immaterieelerfgoed.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 3 mei 2018.

 

All rights reserved