The Network of Intangible Cultural Heritage (ICH) shows the variety of cultural expressions that communities, groups or individuals themselves recognize as intangible cultural heritage. They have registered this ICH in the Network. The Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage is therefore not responsible for the content of the description.

Description

De Stichting tot Behoud en Beheer van de Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp houdt zich bezig met de uitoefening van eeuwenoude heerlijke rechten. In tegenstelling tot vroeger hebben deze rechten tegenwoordig vooral een culturele en enigszins folkloristische betekenis. Één van de nog bestaande rechten in het gebied Sinoutskerke en Baarsdorp is zijn het recht van grasetting en schapendrift. Grasetting is een weiderecht, het afgrazen van bermen en dijken. Schapendrift is het over de bermen van de wegen drijven van een schaapkudde. Een prachtig gezicht dat vroeger erg veel voor kwam.

Dit unieke fenomeen is praktisch uitgestorven. Men ziet de schapendrift nog op oude foto's en films, maar vrijwel nergens in Nederland komt dit nog voor. In Sinoutskerke en Baarsdorp is dat anders. De Stichting zet zich actief in om samen met schaapherders en natuurorganisaties dit recht uit te oefenen, waardoor de unieke schapendrift niet verloren gaat.

De leden en bestuursleden van de Stichting zien er op toe dat de aan de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp verbonden rechten blijven bestaan. Zij doet dit enerzijds door de rechten zelf uit te oefenen, anderszijds door vrijwilligers in te schakelen die allerlei activiteiten organiseren in het heerlijkheidsgebied. Middels de activiteiten worden de rechten behouden en leren bewoners in het gebied over de historie van hun woonomgeving.

Om het voortbestaan van dit eeuwenoude fenomeen te borgen, stelt de Stichting al het mogelijke in het werk om de heerlijkheden te laten voortbestaan. Dat doet ze, zoals geschreven, door het organiseren van activiteiten, maar ook door het verrichten van onderzoek, het registreren van rechten bij het Kadaster, maar ook door het verzoek tot opname van de heerlijkheden als immaterieel erfgoed.

 

 

 

Contact

heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp
Keizersgracht 241
1016 EA
Amsterdam
Noord-Holland
Website