2018 European Year of Cultural Heritage

EYCH2018_Logos_Yellow-NL-300.jpg

'Erfgoed verbindt, Europa inspireert'

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. We leren elkaars geschiedenis beter kennen door naar erfgoed te kijken binnen de Europese context. Erfgoed verbindt gemeenschappen; cultuureducatie en meer kennis over erfgoed bevordert sociale betrokkenheid en integratie. Voor het beheer en behoud van het cultureel erfgoed is het belangrijk dat een breed en divers publiek ervan geniet en betrokken is.

Op de website van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed lees je er alles over.

Organisatie

Een groot aantal erfgoedorganisaties, waaronder het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, gaan onder leiding van DutchCulture en Kunsten `92 het themajaar vormgeven. Zij ontwikkelen en organiseren een nationaal programma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is op Europees niveau betrokken bij de organisatie van het Jaar.

Meedoen?

In heel Europa is er in 2018 extra aandacht voor cultureel erfgoed en dus ook voor immaterieel cultureel erfgoed. Het themajaar krijgt in ons land vorm door activiteiten die door erfgoedorganisaties in het hele land georganiseerd worden. Het doel is om internationale kennisuitwisseling en Europese netwerkvorming voor het erfgoedveld te bevorderen.

Grote landelijke evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis, de Nationale Museumweek en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa zullen in hun programma's het thema erfgoed belichten. 

Aanmelden

Ook als (immaterieel) erfgoedorganisatie of immaterieel erfgoedgemeenschap kun je meedoen met dit themajaar door een activiteit te organiseren en daarbij aandacht te besteden aan 'Europa'. Je kunt de activiteiten aanmelden via de website van het themajaar in Nederland.


Maandthema's 

Maandelijks staat er een erfgoedthema centraal, waarin de relatie met Europa getoond wordt. Klik op de maandthema's voor een uitgebreide beschrijving en bekijk welke activiteiten er al aangemeld zijn binnen dat thema.

Januari 2018: Creativiteit vanuit traditie

Februari 2018: Duurzaam vakmanschap

Maart 2018: Water

April 2018: Gemaakt landschap

Mei 2018: Europese routes

Juni 2018: Verdedigingslinies

Juli 2018: Erfgoed is van ons allemaal

Augustus 2018: Landgoederen en buitenplaatsen

September 2018: Beladen erfgoed

Oktober 2018: Opgegraven geschiedenis

November 2018: Religieus verleden

December 2018: Grenzeloos erfgoed

 

All rights reserved