Immaterieel Erfgoed, Musea en Cultuurbeleid

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft op 7 en 8 mei deelgenomen aan de 5de internationale conferentie en expertmeeting ‘Immaterieel erfgoed en musea’. Samen met Museum Joure, Museon en Sara Knijff, plv. directeur Erfgoed & Kunsten bij het Ministerie van OCW werd er gesproken over onder andere cultuurbeleid.

IMP project

De conferentie en de expertmeeting maken deel uit van het ‘Intangible Cultural Heritage & Museum Project IMP’. Het Kenniscentrum is een partner van dit project dat musea inspireert en stimuleert bij te dragen aan de borging van immaterieel erfgoed. Het project wordt onder andere gefinancierd door Creative Europe.

Logo Creative Europe Programme

Keynotesprekers uit de antropologie en politicologie presenteerden hun onderzoek over immaterieel erfgoedbeleid door de Europese Unie; een beleid dat nog sterk mag worden uitgebouwd. Daarnaast waren er erfgoedbeoefenaren, musea en nationale beleidsmakers aanwezig om over de samenwerking tussen musea en immaterieel erfgoedbeoefenaren te spreken en over de daaruit resulterende projecten. Vanuit Nederland presenteerden Museum Joure en Museon good practices. Museum Joure is bezig met ‘Het Grote Genieten’, een tentoonstelling over de drie koloniale goederen koffie, thee en tabak, en werkt daarbij samen met de Federatie van Pijprokers. Museon heeft een nieuwe tambú-vitrine ingericht en presenteerde deze met behulp van muziek, dans en storytelling.

Foto Mechelen
Tijdens de conferentie en expertmeeting werd duidelijk dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de netwerken tussen cultuurbeleid en immaterieel erfgoed, om immaterieel erfgoed duidelijker in het Europese beleid te kunnen opnemen en de thematiek van immmaterieel erfgoed en musea in het nationale beleid te kunnen verankeren. Op nationaal niveau is het bovendien vaak een uitdaging dat immaterieel erfgoed en musea onder de verantwoordelijkheid van verschillende afdelingen binnen één ministerie vallen óf zelfs onder de verantwoordelijkheid van verschillende ministeries.

Verschillende aanwezige musea constateerden, dat als musea immaterieel erfgoed duurzaam willen integreren, het idealiter opgenomen moet worden in het collectiebeleidsplan. Op het gebied van het verzamelen van immaterieel erfgoed zijn er echter wel nog vragen. Hoe kan immaterieel erfgoed - dat levendig is - verzameld worden? Wat betekent ‘verzamelen’ in dat kader? Welke methodieken en technieken zijn er? Samen met wie en voor wie moet verzameld worden? Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed (Vlaanderen) wijden hier op 11 oktober 2019 in Tilburg een conferentie aan.

Foto Mechelen5
Zoals tijdens de eerdere conferenties en expertmeetings van IMP kwam ook nu weer naar voren: voor het opzetten en realiseren van succesvolle co-creaties moeten musea en immaterieel erfgoedbeoefenaren de tijd nemen om elkaar en elkaars verwachtingen te leren kennen. Het is belangrijk om er steeds bewust van te zijn wat de doelen en wie de doelgroepen van het project zijn. Uiteindelijk ontstaan shared spaces, die ruimte bieden voor de borging van en debat over immaterieel erfgoed. Het immaterieel erfgoed brengt musea dichter bij de samenleving en dichter bij hun opdracht ‘agents of transformation’ (Barbara Kirshenblatt-Gimblett) te zijn.

All rights reserved