Beschrijving

De Brabantsedag zou eigenlijk de Brabantse Week moeten heten. Het is een negendaags cultuurfestival in de laatste week van augustus in Heeze, met als hoogtepunt de cultuurhistorische optocht. Zeventien wagenbouwersgroepen ontwerpen en maken wagens binnen een centraal thema, dat per jaar wordt vastgesteld. Hierbinnen kiezen ze een subthema uit (de geschiedenis van) Brabant. Het doel is om het onderwerp op creatieve en eigentijdse wijze te verbeelden met behulp van een praalwagen, spel, muziek, dans, kleding en grime. De wagens worden gemaakt van metaal, hout, plaatmateriaal, piepschuim, textiel en vele andere materialen. Het bouwen gebeurt in de zomermaanden. Er zijn in die week kunstexposities, Klassiek in Kerk en Kroeg (muziek op unieke locaties), een kunstmarkt, (straat)theater en muziek voor jong en oud. Net als bij de optocht staat ook hier het jaarlijkse thema centraal. Door gebruik van diverse kunstvormen wordt een thema uit de geschiedenis van Brabant op eigentijdse manier belicht.

Beoefenaars en betrokkenen

Er zijn 2000 deelnemers van de 17 wagenbouwersgroepen, maar ook vele vrijwilligers die de optocht letterlijk in goede banen leiden. En natuurlijk zijn er de toeschouwers, rond de veertigduizend. De inwoners van Heeze zijn veelal betrokken als deelnemer of als donateur. De organisatie ligt bij de Stichting Brabantsedag, die nauw samenwerkt met de gemeente Heeze-Leende. Van belang zijn ook de sponsors en de Stichting Vrienden Brabantsedag. Ten slotte allen die bijdragen aan de optocht: de zanger Gerard van Maasakkers als cultuurgezant, maar ook vele andere acteurs, muzikanten en andere artiesten.

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1957 ontstond in herberg De Zwaan het initiatief voor de jaarlijkse Brabantse cultuurhistorische optocht. Een jaar later trok de eerste optocht door de straten van Heeze. De eerste jaren was de optocht een parade van oude ambachten. Doorgaans werden de wagens vormgegeven door achttien wagenbouwersgroepen. Lange tijd namen niet alleen groepen uit Heeze, maar ook uit andere plaatsen in Nederland en België deel. Vanaf de begintijd waren er naast de optocht exposities, muziekuitvoeringen en andere culturele presentaties op de Brabantsedag in Heeze. Steeds werd er door de organisatie gezocht naar een mix van kwaliteit en toegankelijkheid voor een groot publiek.

Halverwege de jaren zestig kreeg de optocht steeds meer een theatraal karakter, met historische taferelen en een centraal thema. In de jaren zeventig kreeg de Brabantsedag een meer ‘Groot-Brabants’ karakter doordat de inbreng vanuit Vlaanderen in het festival verder toenam. Vanaf de jaren tachtig had een verdere professionalisering van het festival plaats. De praalwagens ontwikkelden zich steeds meer tot decorstukken van een totaaltheater waarbij spel, zang, grime, kleding en dans belangrijk zijn. Door veel aandacht voor vernieuwing en innovatie ontwikkelde het festival zich tot een evenement voor jong en oud dat sterk in de Heezer gemeenschap is geborgd.

Contact

Stichting Brabantsedag
Postbus 72
5590 AB Heeze
Noord-Brabant
Website