De UNESCO Conventie

De officiële tekst van het UNESCO verdrag is aangenomen in september/oktober 2003 tijdens een UNESCO vergadering in Parijs. De conventie trad in werking in 2006.

De tekst van de conventie is in zes officieel geaccordeerde talen (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans) vertaald. De Nederlandse regering heeft een Nederlandse vertaling laten maken, die tegelijk met de Nederlandse ratificatie van het verdrag gepubliceerd is in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2011, nr. 151.

De verdragsverplichtingen waaraan elk land dient te voldoen staan opgetekend in de tekst van de conventie. Een meer praktische uitwerking van de conventie is te vinden in de Operationele richtlijnen, de Operational directives, waarin alle procedures maar ook de rol van de verschillende organen uitvoerig wordt belicht. De Operationele richtlijnen worden voortdurend tegen het licht gehouden en worden regelmatig aangepast. In de veranderingen in 2016 kwam bijvoorbeeld meer aandacht voor het belang van duurzame ontwikkeling en de rol van NGO’s in de implementatie van de UNESCO conventie.

Lees hier de officiele tekst van de conventie.

De Operational Directives vind je hier.

 

Alle rechten voorbehouden