Erfgoedzorg

De afdeling erfgoedzorg ondersteunt immaterieel erfgoedgemeenschappen in het levend houden en doorgeven van hun immaterieel erfgoed.

Inventaris Immaterieel Erfgoed

Het meest zichtbaar wordt het werk van team Erfgoedzorg door middel van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Team Erfgoedzorg helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het opstellen van hun erfgoedzorgplan en organiseert daarvoor de cursus: Hoe bescherm ik mijn immaterieel erfgoed? Het opzetten van erfgoedzorg. 

Natuurlijk houdt de zorg voor immaterieel erfgoed niet op bij plaatsing op de Inventaris Immaterieel Erfgoed. Team Erfgoedzorg houdt contact met al deze immaterieel erfgoedgemeenschappen. Samen met hen monitoren wij elke twee jaar de erfgoedzorg en wij bieden ondersteuning op maat waar nodig. 

 

Versterking van de sector

Omdat uitwisseling van kennis en ervaringen ook door UNESCO belangrijk gevonden worden, organiseren wij een keer per jaar een contactdag en een keer per jaar een inspiratiedag. Dit zijn landelijke dagen, bedoeld voor alle mensen met immaterieel erfgoed op de Inventaris. Wij organiseren lezingen, workshops en trainingen en er is veel tijd voor het uitwisselen van tips & tricks. Ook zijn wij een vraagbaak voor vragen over erfgoedzorg.

Wij willen graag samenwerken met anderen aan het zichtbaar maken en ondersteunen van immaterieel erfgoed en immaterieel erfgoedgemeenschappen. Daarom werken wij ook aan voorlichting, onder meer voor erfgoedinstellingen, gemeenten en provincies. Immaterieel erfgoed is immers een hele nieuwe tak van erfgoed en vergt een andere aanpak dan bijvoorbeeld zorg voor monumenten en museale objecten.

 

Margriet Winter Fair 2014

In 2014 waren wij op de Margriet Winter Fair om tradities en immaterieel erfgoed onder de aandacht te brengen.

Bewustwording en promotie

Een andere taak is het bewust maken van mensen van het belang van immaterieel erfgoed. Daarvoor voeren wij een actief mediabeleid, publiceren wij artikelen, starten promotiecampagnes, maken wij (les-) materiaal en delen wij lesmethoden van gemeenschappen over immmaterieel erfgoed. 

 

Team Erfgoedzorg

Het team Erfgoedzorg bestaat uit Pieter van Rooij, Arie Koelemij en Saskia van Oostveen (teamleider). Wij zijn bereikbaar via erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl

Alle rechten voorbehouden