Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, met als doel kennisverdieping ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed.

Activiteiten

Het Kenniscentrum organiseert congressen, publicaties, studiedagen, expertmeetings etc en ontwikkelt, zoveel mogelijk samen met anderen, programma's en projecten. De uitkomsten van deze kennisvergaring worden ontsloten op deze website, onder meer via thematische kennisdossiers.

Themadossiers

In het licht van huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn een aantal thema’s belangrijk en zullen dat ook blijven. Deze thema’s raken allen aan de uitdaging van het borgen (‘safeguarden’) en duiden van levend immaterieel erfgoed in een snel veranderende samenleving waarin tegenstellingen, conflicten en verschillen steeds vaker een grote(re) rol spelen. Deze thema’s vormen de kern van onze kennisagenda en van de te ontwikkelen themadossiers op deze website:

  • Superdiversiteit
  • Jongerencultuur
  • Controversieel erfgoed
  • Feestcultuur
  • Musea en immaterieel erfgoed
  • Toerisme en immaterieel erfgoed

Het team ‘Kennisontwikkeling’ bestaat uit Albert van der Zeijden (teamleider), Sophie Elpers en Miriam Geerdes-Gazzah. Het team kennisontwikkeling is te bereiken via: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

Alle rechten voorbehouden