Procedure

Lees hier meer over het aanmelden van je immaterieel erfgoed voor het Netwerk, de Inventaris of het Register

Netwerk Immaterieel Erfgoed

Maak je immaterieel erfgoed zichtbaar via het netwerk.

Criteria

 1. Is het een traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven?
 2. Is het een traditie die vandaag de dag nog leeft?
 3. Zijn er mensen die de traditie in praktijk brengen? 

Procedure

 1. De dragers / beoefenaars melden hun immaterieel erfgoed online aan en beantwoorden een aantal vragen.
 2. Het Kenniscentrum bekijkt of het immaterieel erfgoed voldoet aan de criteria voor plaatsing.
 3. Zo ja, dan wordt het immaterieel erfgoed in het Netwerk op de website toegevoegd.
 4. Elke drie jaar wordt het Netwerk up-to-date gemaakt. 

Meld je immaterieel erfgoed hier aan voor het Netwerk

 

Schaapskudde

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Maak een erfgoedzorgplan en werk samen aan actieve borging van je immaterieel erfgoed.

Criteria

 1. Willen de dragers / beoefenaars zich actief inzetten om hun immaterieel erfgoed door te geven aan volgende generaties?
 2. Is het immaterieel erfgoed opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland?
 3. Willen de dragers / beoefenaars erfgoedzorg plegen en hebben ze daarvoor een erfgoedzorgplan opgesteld?
 4. Is het erfgoedzorgplan in orde?

Procedure

 1. De dragers / beoefenaars die hun immaterieel erfgoed willen gaan beschermen, melden zich aan om de cursus 'Hoe bescherm ik mijn immaterieel erfgoed? Het opzetten van erfgoedzorg' te volgen.
 2. Daarna maken de dragers / beoefenaars zelf het erfgoedzorgplan. Hierbij kunnen ze hulp krijgen van het team Erfgoedzorg.
 3. Als het erfgoedzorgplan klaar is, dienen de dragers / beoefenaars de voordracht met het erfgoedzorgplan in en vragen om hun immaterieel erfgoed te plaatsen op de Inventaris Immaterieel Erfgoed.
 4. Na indiening toetst het Kenniscentrum de voordracht aan de criteria en neemt het voorlopige besluit voor plaatsing. Het informeert de aanvragers, geeft bij een negatief besluit advies over een mogelijk succesvoller aanvraag en geeft aan hoe de aanvragers een heroverweging kunnen aanvragen, indien zij het oneens zijn met het besluit.
 5. De onafhankelijke Toetsingscommissie toetst het voorlopige besluit om het immaterieel erfgoed te plaatsen. 
 6. De aanvragers tekenen het certificaat en krijgen een persoonlijk logo dat hen moet helpen om hun immaterieel erfgoed te beschermen.
 7. Staat het immaterieel erfgoed op de inventaris dan start de uitvoering van de erfgoedzorg zoals beschreven in het erfgoedzorgplan. De aanvragers doen elke twee jaar verslag van hun vorderingen in de erfgoedzorg. Ook wordt verwacht dat de aanvragers regelmatig de contactdagen, workshops en trainingen bezoeken en zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Caribisch carnaval

 

Register van inspirerende voorbeelden 

Wees een voorbeeld en deel je kennis.

Criteria

 1. Hebben de dragers / beoefenaars een goede methode ontwikkeld om hun immaterieel erfgoed door te geven?
 2. Willen ze hun kennis delen met andere gemeenschappen van immaterieel erfgoeddragers? 

Procedure

 1. Als de dragers / beoefenaars succes hebben met het borgen van hun immaterieel erfgoed en denken dat ook andere gemeenschappen daar van kunnen leren, dan kunnen de zij hun methode / immaterieel erfgoed voordragen voor het Register van goede voorbeelden.
 2. De onafhankelijke Toetsingscommissie beslist hierover.
 3. De immaterieel erfgoed gemeenschap krijgt bij opname in het Register een certificaat.

 

Alle rechten voorbehouden