Artikel

Over de Inventaris

Op 15 mei 2012 ondertekende Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op 15 augustus trad het verdrag in werking. De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is één van de verplichtingen die voortvloeien uit de ondertekening.

Halbe Zijlstra

Op zondag 2 september 2012 gaf de staatssecretaris van cultuur, Halbe Zijlstra, tijdens het Bloemencorso in Zundert officieel het startschot.

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed wil het immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar maken. Het is een middel om beoefenaars van immaterieel erfgoed te helpen in het levend houden en doorgeven van hun immaterieel erfgoed. Zij kunnen zelf hun immaterieel erfgoed aanmelden voor de Inventaris. Sinds 1 januari 2017 bestaat de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland uit drie stappen:

Stap 1: Meld je immaterieel erfgoed aan!

Stap 2: Geef je immaterieel erfgoed door!

Stap 3: Inspireer met je immaterieel erfgoed!

Logo Inventaris vierkant

Lees in de procedure hoe je je immaterieel erfgoed op de Inventaris kunt plaatsen.

 

UNESCO lijst

De Inventaris geeft een overzicht van immaterieel erfgoed in Nederland. Het is geen UNESCO lijst, dat is een lijst met immaterieel erfgoed uit de hele wereld. Een opname in (Stap 2 van) deze inventaris is verplicht om door Nederland genomineerd te kunnen worden voor opname op de UNESCO Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid (artikel 16 van de conventie). Ook voor opname op de UNESCO lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed waarvoor dringend maatregelen genomen moeten worden (artikel 17 van de conventie) is opname op de Nederlandse inventaris noodzakelijk.

 

Kenmerken van de inventaris zijn:


1. Een centrale positie voor de erfgoeddragers (breed opgevat als erfgoedgemeenschappen, groepen, mogelijk ook individuen) bij de totstandkoming en bij de verdere ontwikkeling van de inventaris.
2. Een laagdrempelige, brede inventaris, die in de praktijk een toegevoegde waarde betekent voor instellingen, organisaties, individuen die actief zijn op het terrein van het immaterieel cultureel erfgoed of op enigerlei wijze geïnteresseerd zijn in dit erfgoed.
3. Een inventaris die recht doet aan de diversiteit van het immaterieel cultureel erfgoed en waarin op evenwichtige wijze de door UNESCO onderscheiden domeinen waarin immaterieel erfgoed zich manifesteert, herkenbaar zijn.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland organiseert regelmatig cursusdagen voor het opzetten van erfgoedzorg.

 

Alle rechten voorbehouden