Netwerk, Inventaris en Register

Het immaterieel erfgoed in Nederland wordt zichtbaar gemaakt in drie kringen: het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland, de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en het Register van goede voorbeelden.

Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoefenaars en betrokkenen kunnen hun immaterieel erfgoed simpel zelf aanmelden via deze website. Het doel is het zichtbaar maken van het immaterieel erfgoed in Nederland.

 

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Een deel van de beoefenaars in het Netwerk wil aan actieve borging van hun immaterieel erfgoed doen en kennis uitwisselen met andere immaterieel erfgoeddragers. Hiervoor is er de mogelijkheid om een erfgoedzorgplan te maken om het immaterieel erfgoed te borgen voor de toekomst. Het Kenniscentrum organiseert meerdere malen per jaar de uit drie dagdelen bestaande cursus 'Het opzetten van erfgoedzorg'. Hierin schrijven de beoefenaars hun 'actieplan' om het immaterieel erfgoed toekomst te geven. 

Een onafhankelijke Toetsingscommissie toetst of de voordracht aan de criteria voldoet. Daarna kan het immaterieel erfgoed bijgeschreven worden in de Inventaris. Elke twee jaar rapporteren de beoefenaars aan het Kenniscentrum hoe het met de erfgoedzorg gaat.

 

Logo Inventaris Immaterieel Erfgoed NL PNG

Register van goede voorbeelden

De kleinste van de drie kringen wordt gevormd door inspirerende voorbeelden van borging van immaterieel erfgoed. Bewezen borgingsmethoden worden inzichtelijk en overdraagbaar gemaakt zodat anderen hiervan gebruik kunnen maken. 

 

Mensen zorgen zélf voor hun erfgoed

Door middel van het Netwerk en de Inventaris wordt de rijkdom en enorme diversiteit aan immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar gemaakt. Het Netwerk, de Inventaris en het Register zijn middelen om beoefeneaars van immaterieel erfgoed te helpen in de borging van hun immaterieel erfgoed: het levend houden en doorgeven. In lijn van het UNESCO Verdrag is de aanpak hierbij bottom-up: de beoefenaars bepalen zelf of zij hun erfgoed willen voordragen voor plaatsing. Zij vinden het voortbestaan van hun immaterieel erfgoed van belang en zij willen het graag doorgeven aan volgende generaties.

Training erfgoedzorg 2015

Het Kenniscentrum organiseert regelmatig trainingen om gemeenschappen te helpen in de borging van hun erfgoed.

Erfgoedzorgplan

Met het erfgoedzorgplan brengen de beoefenaars hun immaterieel erfgoed in kaart: wat doen ze, wie zijn er allemaal bij betrokken, hoe is hun immaterieel erfgoed in de loop van de tijd veranderd / aangepast aan de tijd. Ook geven zij aan of en welke knelpunten ze ervaren in de overdracht van hun erfgoed naar volgende generaties. Deel van het erfgoedzorgplan zijn concrete acties om die knelpunten (stukje bij beetje) op te lossen. Dat doen de gemeenschappen zelf. Het team Erfgoedzorg biedt hen daarbij, waar nodig, ondersteuning.

 

Plaatsing: start van erfgoedzorg

De plaatsing van immaterieel erfgoed op de Inventaris is geen eindpunt. Het markeert de start van de borging van het immaterieel erfgoed zoals de beoefenaars dat beschreven hebben in het erfgoedzorgplan. Het Kenniscentrum organiseert regelmatig trainingen om hen daarin te versterken. Ook zijn er gedurende het jaar diverse momenten waarop groepen met immaterieel erfgoed op de Inventaris kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

 

Vreugdevuur Scheveningen certificaat groepsfoto

De plaatsing van het Vreugdevuur Scheveningen Noorderstrand op de Inventaris Immaterieel Erfgoed.

Evaluatie erfgoedzorg

Elke twee jaar vindt er een evaluatie van de erfgoedzorg plaats. Het Kenniscentrum kijk met de gemeenschap hoe het de afgelopen periode gegaan is, of er knelpunten zijn opgelost, welke borgingsacties zijn gelukt en waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden.

Netwerk, Inventaris en Register: dynamische lijsten

Het Netwerk, de Inventaris en het Register zijn nooit af. Gemeenschappen kunnen blijven voordragen. Maar in bepaalde gevallen kan immaterieel erfgoed ook van de 'lijst' gehaald worden. Als de traditie bij wet verboden wordt bijvoorbeeld, of als de laatste beoefenaar gestopt of overleden is. De Inventaris blijft – net als immaterieel erfgoed – altijd in beweging.

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden