Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland voert het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed uit in Nederland. Het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed hoort daarbij.

Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren en om de participatie eraan te stimuleren.

 Activiteiten

Het Kenniscentrum ontplooit activiteiten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in Nederland. Het adviseert overheden over immaterieel erfgoed en stimuleert het debat daarover. Het centrum voert een actief mediabeleid ten behoeve van de bewustwording van het belang en de waarde van immaterieel erfgoed. Daarnaast versterkt het Kenniscentrum de sector en begeleidt het immaterieel erfgoedgemeenschappen in hun groei naar erfgoedzorg.

Erfgoedzorg

Lees op de pagina's van Erfgoedzorg meer over wat het Kenniscentrum doet aan ondersteuning van immaterieel erfgoedgemeenschappen en bewustwording. Hier vind je ook diverse themadossiers over onderwerpen die met de borging van immaterieel erfgoed te maken hebben, zoals NetwerkenEducatieBesturen en Projecten, financiering en fondsen. Er zullen regelmatig nieuwe dossiers bijkomen.

Kennisontwikkeling

Op de pagina's van Kennisontwikkeling lees je meer over de themadossiers en programmalijnen waar dit team de komende jaren aan werkt: KennisagendaSuperdiversiteit en Immaterieel erfgoed en musea. Ook hier zullen regelmatig nieuwe dossiers bijkomen. 

Alle rechten voorbehouden