Oproep aan musea: Call for proposals

IMP.jpg

Call for proposals:

Internationale conferentie en expertmeeting over musea, immaterieel erfgoed en participatie

27 & 28 februari 2018, Palermo (Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino), Italië

Deadline: 20-12-2017

In november 2017 startte het Europese Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP). Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is als partner betrokken. IMP geeft musea de kans om over de grenzen heen kennis te delen en perspectieven te ontwikkelen over immaterieel erfgoed. Wat kan immaterieel erfgoed toevoegen aan musea? Wat kunnen musea betekenen voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed? Hoe wordt dit (elders) in de praktijk gebracht, en welke inspirerende handvatten en praktijktools zijn er nodig?

Binnen dit meerjarig project krijgen musea de kans om deel te nemen aan (één van) de internationale expertise-uitwisselingsbijeenkomsten. Op 27 en 28 februari 2018 staat het exploreren van de raakvlakken, snijpunten en allerlei mogelijke wisselwerkingen tussen musea, immaterieel cultureel erfgoed en participatie op de agenda.

IMP nodigt musea uit om bijdragen te leveren over projecten, praktijken en programma's met een focus op de actieve participatie van dragers van immaterieel cultureel erfgoed. Wat zijn de kansen en de uitdagingen? Welke nieuwe rollen ontstaan in dialoog met erfgoed beoefenaars en hoe wordt omgegaan met 'shared authority'?

Wil jij jouw ervaring of jouw voorbeeld van een samenwerking met immaterieel erfgoed delen met de aanwezige internationale collega-musea? Of heb je een (concreet) projectplan dat je onder de aandacht wil brengen? Stuur een mailtje aan kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl en we informeren je over het project en de deelnamevoorwaarden. De beschikbare plaatsen voor deelname in Palermo zijn beperkt! 

Het is ook mogelijk om direct een aanvraag voor deelname in te dienen via de IMP website: https://www.ichandmuseums.eu/en/call-for-proposals-palermo

Deadline: 20-12-2017

Komende expertmeetings in Zwitserland (herfst 2018), Frankrijk (2019) en België (2019) zullen de thema's urban societies, innovation en cultural policies behandelen. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je op de hoogte gehouden wil worden via kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl.

Alle rechten voorbehouden