AmbachtenLab

Het Kenniscentrum start in 2018 een AmbachtenLab in, en samen met, het Openluchtmuseum. Op deze pagina blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

ambachtenmix

In het verleden werden producten meestal handmatig gemaakt. De kennis ging van generatie op generatie, via ambachtsgilden, later via school maar vaak ook van vader op zoon of moeder op dochter. Sinds de industrialisatie worden producten vrijwel allemaal machinaal gemaakt, waardoor het traditionele ambacht concurrentie kreeg van in massaproductie vervaardigde goedkopere producten, waartegen vele ambachtslieden het moesten afleggen.

Gelukkig is er de laatste jaren weer sprake van een toegenomen aandacht voor het ambacht en de vaardigheden die daarmee samenhangen. Een aantal van deze ambachten met een rijke geschiedenis (immaterieel erfgoed van Nederland) wordt vermeld op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, die sinds 2012 in aansluiting op het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland wordt samengesteld en gecoördineerd vanuit het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum.

In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem beleef je de geschiedenis van het dagelijks leven dichterbij dan ooit. Een omvangrijke collectie materieel erfgoed en de documentatie hierover staan garant voor uitgebreide kennis. In het museumpark in Arnhem sta je oog in oog met ambachtslieden die historische ambachtelijke technieken presenteren, zoals smeden, scheepsbouw, olie slaan, weven, spinnen, wolverven en papiermaken.

Om er voor te zorgen dat ambachten ook in de toekomst relevant blijven en aantrekkelijk voor nieuwe beoefenaars, is het van belang dat ambachten innoveren en aansluiten bij de markt van nu. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland start daarom in 2018 met een AmbachtenLab in het Openluchtmuseum. Het AmbachtenLab wil in experimenterende zin aan de innovatie bijdragen door samenwerking te zoeken met ambachtslieden, maatschappelijke partners, opleidingen en kunstenaars en designers om samen te werken aan een vernieuwing van het ambacht.  In de komende jaren zal hiervoor ook met andere (op ambachten gerichte) musea worden samengewerkt.

Het AmbachtenLab heeft tot doel om de traditionele ambachtelijke kennis en vaardigheden, die afgelopen eeuw(en) van generatie op generatie werd overgebracht, te behouden en te innoveren naar de vraag van ‘nu’, naar producten die horen bij een hedendaagse afzetmarkt. Ambachtslieden, die het vak al hun hele arbeidzame leven beoefenen, werken hiervoor samen met een nieuwe generatie die de ambachtelijke vaardigheid niet via school heeft meegekregen, maar er wel beroepsmatig mee aan het werk wil gaan. Vanuit de overdracht van de kennis en vaardigheid wordt inspiratie geboden en samen verkennen zij een duurzame productvernieuwing.

Ben jij geïnteresseerd?

  • Als ambachtsman of -vrouw, die kennis en vaardigheid wil overdragen;
  • Als docent, coördinator, student, of net afgestudeerde en geïnteresseerd in ambachten;
  • Als iemand die in zijn of haar loopbaan het roer nog eens wil omgooien;
  • Als medewerker, verbonden aan een museum met aandacht voor ambachten;
  • Als wetenschapper, sociaal-economisch, historisch, sociologisch of antropologisch.

Geef je belangstelling dan door aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, via info@immaterieelerfgoed.nl en we houden je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het AmbachtenLab.

Hiernaast is een pdf document met deze informatie te downloaden.

Alle rechten voorbehouden