Beschrijving

Storytelling (verhalen vertellen) is een oeroude traditie die vooral gedurende het laatste decennium in Nederland steeds meer is gaan leven. Er zijn in het hele land tientallen vertelpodia gekomen, er zijn diverse vertelopleidingen, vertelnetwerken en vertelfestivals ontstaan. Er zijn enkele honderden amateur- en professionele vertellers actief in de erfgoedsector (musea, kastelen e.d.), het onderwijs, het buurt- en welzijnswerk, de zorgsector en de theaterwereld.

Stichting Vertellen is een onafhankelijk platform voor vertellend Nederland. De Stichting organiseert een jaarlijks Vertelevent voor amateur- en beroepsvertellers (en alles er tussenin). Daarnaast organiseert Stichting Vertellen nog een landelijke ontmoetingsdag, de jaarlijkse Wereldverteldag op 20 maart en benoemt ze de Vertelambassadeur van het Jaar die het vertellen bevordert en in de media promoot. De Stichting werkt samen met andere grote spelers in het veld van de vertelwereld, o.a. Storytelling Centre en Festival, de Vertelacademie, Theaterbureau het Verteltheater. Tezamen ontwikkelen ze het digitale Vertelplein, een wegwijzer voor iedereen die met storytelling actief is of wil worden.

Beoefenaars en betrokkenen

Er zijn zo'n 250 á 300 verhalenvertellers bij de Stichting Vertellen bekend, zowel amateurs als beroeps. Ze zijn actief in de meest uiteenlopende gebieden, maar de meesten zijn werkzaam in het veld van het onderwijs en de erfgoedsector.

Geschiedenis en ontwikkeling

Verhalen vertellen is een eeuwenoud cultuurfenomeen en een talige manier om menselijke ervaringen te delen, lokale historie levend te houden, de verbeelding van kinderen én volwassenen te stimuleren. In de tijd voor het ontstaan van radio, televisie en andere massamedia was het dé manier van communiceren binnen een bepaalde cultuur. Tegenwoordig is het communiceren via computer en smartphone zeer populair en alomtegenwoordig, maar blijft de behoefte aan intermenselijk, fysiek contact toch sterk aanwezig. Misschien dat storytelling daarom sinds zo'n 10 á 15 jaar zo'n grote vlucht heeft genomen in Nederland.

Contact

Stichting Vertellen
Shetlands 44
3524 ED Utrecht
Utrecht