Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, met als doel kennisverdieping ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed.

Themadossiers

In het licht van huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn een aantal thema’s belangrijk en zullen dat de komende jaren ook blijven. Deze thema’s raken allen aan de uitdaging van het borgen (‘safeguarden’) en duiden van levend immaterieel erfgoed in een snel veranderende samenleving waarin tegenstellingen, conflicten en verschillen steeds vaker een grote(re) rol spelen. Deze thema’s vormen de kern van onze kennisagenda en van de te ontwikkelen themadossiers op deze website:

  • Superdiversiteit
  • Jongerencultuur
  • Controversieel erfgoed
  • Musea en immaterieel erfgoed
  • Toerisme en immaterieel erfgoed

Team Kennisontwikkeling bestaat uit Albert van der Zeijden (teamleider) en Sophie Elpers. Het Team Kennisontwikkeling is te bereiken via: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl