Webinar Immaterieel Erfgoed en de Omgevingswet

Zomercarnaval

Deze webinar vindt plaats 30 november van 14.00 - 16.00 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met de ErfgoedAcademie.

Van kermis tot processie. Van Zomercarnaval tot Chinees Nieuwjaar. Immaterieel erfgoed geeft kleur aan ieders leven. De Omgevingswet, die op 1 juli 2023 in werking treedt, geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed – voor zover dit verbonden is met specifieke locaties. In deze webinar maak je kennis met het hoe en waarom van immaterieel erfgoed, de relatie die erfgoed heeft met de fysieke leefomgeving en hoe je immaterieel erfgoed kunt inbedden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Deze webinar biedt kennis, handvatten én tips van erfgoedgemeenschappen. 

Met docent Yvonne Ploum, directeur ErfgoedAcademie en experts onder andere Frank Altenburg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Marlous van den Akker, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Deze webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de ErfgoedAcademie op woensdag 30 november van 14.00-16.00 uur. Je ontvangt vooraf een Zoomlink voor deelname. Aanmelden kan via de website van de ErfgoedAcademie. Het programma volgt later.

Alle rechten voorbehouden