Beschrijving

Het vreugdevuur Voorburg-West is een groot vuur dat in de nacht van oud- op nieuwjaar om middernacht aangestoken wordt op het grasveld aan de Fonteynenburghlaan in Voorburg. Hiermee wordt het nieuwe jaar feestelijk ingeluid. Het vuur wordt opgebouwd uit kerstbomen en pallets. De gemeente heeft met de organisatoren afspraken gemaakt die beschreven staan in het convenant dat beide partijen jaarlijks ondertekenen. Op oudejaarsdag wordt er door de jongeren hard gewerkt om de stapel goed op te bouwen. Het sociale aspect is hierbij heel belangrijk, samen de pallets en kerstbomen stapelen werkt verbroederend. Precies om 12 uur ’s nachts wordt het vuur aangestoken. Als alles goed en veilig brandt, is het tijd om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en bij te praten. Het vreugdevuur Voorburg-West trekt naast mensen uit de wijk en andere delen van Voorburg ook oud-bewoners aan, waarmee de traditie tevens een reüniefunctie vervult. Voor de werkgroep zijn samen bouwen, samen zijn en samen vieren de belangrijkste drijfveren om zich jaar in jaar uit in te zetten om de traditie levend te houden en door te geven naar volgende generaties.

Beoefenaars en betrokkenen

Het vuur wordt georganiseerd door een kerngroep van vijf jongemannen. In de beginjaren waren er alleen buurtbewoners betrokken bij het vuur, tegenwoordig helpen jongeren uit heel Voorburg mee. De traditie wordt door de ouderen aan de jongeren op een natuurlijke wijze doorgegeven. Naast de bouwers zijn er ook een heleboel mensen als toeschouwer betrokken bij de traditie. Er zijn ook tegenstanders van het vreugdevuur.

Geschiedenis en ontwikkeling

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er in de regio Den Haag steeds meer spontane vreugdevuren en kerstboomverbrandingen. Ook in Voorburg werden dergelijke vuren gehouden met alle ongeregeldheden van dien. Het vreugdevuur Voorburg-West is rond 1950 ontstaan in de Paradijsstraat. Bij het rausen – het verzamelen van kerstbomen en andere materialen om op het vuur te gooien – ging het er ook hier soms hard aan toe tussen de verschillende groepen en buurten, maar het sociale aspect binnen de eigen gemeenschap was heel belangrijk. In de loop van de jaren tachtig werden er steeds meer vreugdevuren door de politie verboden. In 1996 kwam er ook een verbod op het vuur in de Paradijsstraat. De organisatoren besloten in overleg met de politie om het vuur te verplaatsen naar het grasveldje aan de Fonteynenburghlaan, bij het voormalig jongerencentrum De Fonteyn. Zij kwamen ook overeen dat niet zomaar meer alles verbrand mocht worden, alleen pallets en kerstbomen mochten op de stapel. Diverse afspraken werden vastgelegd in een convenant, onder meer over veiligheid en overlast, en ondertekend door de gemeente en de organisatoren van het vuur. Ook de maximale afmetingen van het vuur werden hierin bepaald. In 2000 was het vuur 10x7x7 meter, het grootst tot dan toe. Met de jaren zijn de regels van de gemeente ten aanzien van veiligheid strenger geworden. De traditie is, ondanks kleinere afmetingen van het vuur, nog altijd springlevend.

Contact

Vreugdevuur Voorburg-West
Voorburg
Nederland