Oktober t/m december 2022: Acht nieuwe aanmeldingen in het Netwerk

In het vierde kwartaal van 2022 hebben acht immaterieel erfgoedgemeenschappen hun erfgoed aangemeld voor het Netwerk Immaterieel Erfgoed, namelijk: Rouwrituelen van de Ndyuka, Carnaval in Sassendonk (Zwolle), Nationale Tuinvogeltelling, Broderie d'art, Waterbeheer bij watermolens, Bubbling Groove Kings Style, Kwartetspel en De Molukse wijken (klik op de links voor meer informatie over de verschillende aanmeldingen). Een diverse reeks aanmeldingen, waar verschillende domeinen van immaterieel erfgoed in te herkennen zijn.

Netwerk Immaterieel Erfgoed

Het Netwerk is een overzicht van immaterieel erfgoed in Nederland dat mensen online hebben aangemeld. Iedereen kan zich via de website immaterieelerfgoed.nl aanmelden en zijn immaterieel erfgoed plaatsen. Het doel van het Netwerk is het zichtbaar maken van wat zich over de volle breedte aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en onderlinge samenwerking en uitwisseling bevorderen, waarbij culturele diversiteit wordt gestimuleerd.

Een aanmelding bij het Netwerk laat zien dat een immaterieel erfgoedgemeenschap (beheerders, beoefenaars of directe betrokkenen) de eigen cultuuruiting of culturele activiteit erkent als immaterieel erfgoed. De gemeenschap plaatst zelf beschrijvingen en begeleidende foto’s op de website. Gemeenschappen die een borgingsplan hebben gemaakt en zich actief inzetten voor de toekomst van hun erfgoed kunnen bijgeschreven worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Op deze pagina vind je meer informatie over het Netwerk, de Inventaris en het Register.

Alle rechten voorbehouden