Verslag inspiratieavond Immaterieel Erfgoed in Brabant

Woensdagavond 11 december organiseerden Erfgoed Brabant en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland een Inspiratieavond Immaterieel Erfgoed in het Textielmuseum in Tilburg. Het doel van de avond was de aanwezigen informeren over de kansen die immaterieel erfgoed biedt en samen nadenken over manieren om immaterieel erfgoed toekomst te geven.

Inspiratieavond Brabant 2019

Na een (worsten)broodje en een welkomstwoord door Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant lichtte Annette Gaalman een samenwerkingsproject tussen Erfgoed Brabant en het Textielmuseum toe.

Vervolgens testten we de kennis over immaterieel erfgoed van de circa 40 aanwezigen. Zonnebaden: is dat immaterieel erfgoed of niet? En de Brabantsedag in Heeze? Aan de hand van diverse foto’s gingen we het gesprek aan over wat immaterieel erfgoed is en wat niet; en ook waarom wel of niet. Daarna informeerde Leo Adriaanse de aanwezigen over het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed, immaterieel erfgoed en het Netwerk, de Inventaris en het werk van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Arie Koelemij van het Fonds voor Cultuurparticipatie vertelde over de Regeling Immaterieel Erfgoed van het Fonds en over de gloednieuwe regeling Erfgoedvrijwilligers.

Tot slot splitsten we op in groepjes en kraakten we stellingen in vier hackatons. De onderwerpen waren: ‘samenwerken met Brabantse overheden’, ‘samenwerken met erfgoedinstellingen in Brabant’, ‘jongeren’ en ‘bewust maken’. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over vragen binnen deze thema’s en formuleerden samen oplossingen.

Inspiratieavond Brabant 20192

Hoe kun je bijvoorbeeld nieuwe generaties ervan bewust maken dat je immaterieel erfgoed niet 'zomaar een leuk feestje' is, maar dat het gaat om een traditie met een geschiedenis, die van generatie op generatie is doorgegeven? De deelnemers maakten een stappenplan om hiermee om te gaan. Maar ook: hoe zorg je dat zowel jongere als oudere generaties zich prettig voelen binnen je immaterieel erfgoedgemeenschap? Hoe kun je samen met erfgoedinstellingen werken aan de borging (toekomst geven) van je immaterieel erfgoed?

We sloten de dag af onder het genot van een drankje. We kijken terug op een geslaagde avond vol enthousiaste reacties, inspiratie en nieuwe inzichten.

Brabantse immaterieel erfgoedorganisaties die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn, maar zich willen aanmelden bij het Netwerk Immaterieel Erfgoed, kunnen contact opnemen met erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl.

 

Alle rechten voorbehouden