Subsidie Erfgoed Maken – Categorie 1

Sinds maart 2022 is er een subsidieregeling bij het fonds voor Cultuurparticipatie van kracht speciaal voor immaterieel erfgoed. Hij heet Erfgoed Maken. Binnen deze regeling zijn er drie categorieën, waar je project onder kan vallen. De categorie is afhankelijk van het doel dat bereikt wordt door het project en dit heeft weer gevolgen voor het maximumbedrag dat je aan kunt vragen.

Dit artikel gaat over Categorie 1. Daaronder valt een verkenning of een project waarin één effect gerealiseerd wordt, namelijk het bereiken van meer of een nieuwe groep mensen die actief gaan deelnemen aan erfgoed. Een verkenning houdt in dat een projectidee onderzocht wordt dat aansluit bij één of meerdere effecten. Over het algemeen is dit een kortlopend project.

FCP cat 1

De zeven effecten

In Categorie 1 moet je project altijd aan effect a. voldoen. Is je project een verkenning dan kun je kiezen uit de zeven effecten die je wilt onderzoeken:

a. Meer personen of nieuwe groepen nemen actief deel aan erfgoed
b. Deelnemers aan erfgoed voelen zich door deelname meer met elkaar verbonden
c. De organisatie wordt meer zelfredzaam
d. Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van erfgoed
e. Deelnemers gebruiken erfgoed als inspiratie of bronmateriaal om cultuur mee te maken
f. Deelnemers hebben zeggenschap in het interpreteren, waarderen, en representeren van erfgoed waar zij zich mee verbonden voelen
g. De activiteiten dragen bij aan een verbeterde leefomgeving

Voor wie?

Je kunt deze subsidie aanvragen als:

  • Stichting of vereniging, die zich inzet voor erfgoed, cultuurparticipatie of –educatie of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigt
  • Zelfstandige erfgoedprofessional met tenminste drie jaar aantoonbare ervaring, die zich inzet voor actieve erfgoedparticipatie of -educatie

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid uit het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Ze kunnen echter niet aanvragen.

 

Aanvraagperiode

14 mrt 2022 ⁠t/m 31 jul 2024.

Vragen? Neem contact op met het Fonds voor Cultuurparticipatie via erfgoed@cultuurparticipatie.nl

Alle rechten voorbehouden