Studiedag Immaterieel Erfgoed in Zuid-Holland op 28 juni

Schoonhoven

Kaas plastificeren


Op vrijdag 28 juni organiseert het Kenniscentrum samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland een studiedag voor immaterieel erfgoedgemeenschappen, musea, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden.

Immaterieel erfgoed behoort sinds 2006 officieel tot één van de taken van musea.

  • Wil jij als museum kunnen participeren in huidige maatschappelijke vraagstukken en je collectie interessanter maken?
  • Wil jij als erfgoedgemeenschap weten wat een museum kan doen voor jouw immaterieel erfgoed ?
  • Wil jij als gemeente weten hoe je immaterieel erfgoed kunt inpassen in de nieuwe omgevingsvisie?
  • Of welke kansen immaterieel erfgoed biedt bij het beleid rond toerisme?

 Kom je laven aan inspirerende voorbeelden, praat mee over wat je nodig hebt, luister en kijk naar museumdirecteuren en gemeenten die je voorgingen, en ga met elkaar de uitdaging en discussie aan.

Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert samen met Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland deze dag met sprekers, films, kennis, netwerksessies en workshops.

De locatie is Schoonhoven, waar je de sfeer van het traditionele ambacht van zilversmeden op alle hoeken tegenkomt. Om daar wat van mee te krijgen bezoeken we op deze dag diverse locaties in het centrum.

 

Kom ook 28 juni (10-16.30 uur)

Reserveer nu vast de datum

Het definitieve programma met aanmeldmogelijheid volgt snel!

Logo Erfgoedhuis Zuid-Holland
Logo KIEN oranje

Alle rechten voorbehouden