Samenwerking met de Universiteit Utrecht

Met de Universiteit Utrecht is het Kenniscentrum een vijfjarig verband aangegaan voor een onderzoeksfunctie Immaterieel Erfgoedstudies. 

Deze onderzoeksfunctie wordt ingevuld door Kenniscentrum medewerker dr. Albert van der Zeijden, die onderdeel uitmaakt van de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Het doel van het Research Fellowship Intangible Heritage Studies is:

  1. Het onderzoek naar immaterieel erfgoed praktijken bevorderen
  2. Vanuit de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis een onderzoeksplatform en- programma voor immaterieel erfgoed opzetten en werken aan de uitbouw van een kennisagenda voor immaterieel erfgoed;
  3. Onderzoek doen op het terrein van Intangible Heritage Studies.

Samen met collega’s van de Universiteit Utrecht is het Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab opgezet (epglab.sites.uu.nl), met immaterieel erfgoed als één van de vier kernthema’s. Dit samenwerkingsverband richt zich op de verbinding van onderzoek, onderwijs en praktijk van erfgoed en publieksgeschiedenis.

 

Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab.jpg

Alle rechten voorbehouden