Beschrijving

Iedere Koningsdag verschijnt op de Markt in Boxtel de reus Jas de Keistamper. Als de burgemeester hem met ‘Jas, waor bende?’ heeft geroepen, spreekt hij de inwoners toe. Jas is een reus met een lengte van 3,45 meter. Hij staat symbool voor het stratenmakers ambacht en verpersoonlijkt het doorzettingsvermogen van Boxtelaren en de voortvarendheid van Boxtel (‘Keistampersdûrp’)

Het is de enige reus in Nederland die gedragen wordt door een sterke man die de romp en de kop torst. Het hoofd van Jas kan draaien, hij kan vooroverbuigen en een hand geven en hij beschikt over stemgeluid. Naast zijn optreden op Koningsdag is hij ieder jaar aanwezig op het zogenoemde Herfstfestijn op de Markt in Boxtel. Ook bezoekt hij, als ambassadeur van Boxtel, plaatsen in binnen- en buitenland. Namens het gemeentebestuur treedt hij op als pleitbezorger van Boxtelse belangen bij de Provincie en de landelijke politiek.

De Reus Jas de Keistamper is regelmatig aanwezig bij bijzondere gebeurtenissen in Boxtel, zoals het startsein voor de restauratie van de Sint Petruskerk en de opening van de Keulse Baan. In 2012 ontmoette Jas Willem-Alexander tijdens het Bevrijdingsfestival in Breda en in hetzelfde jaar vestigden Jas én Hanne mȋ de Moor in Deurne met 274 reuzen uit België, Frankrijk, Spanje en Nederland het wereldrecord als langste reuzenstoet.

Beoefenaars en betrokkenen

De Stichting Boxtel Vooruit is eigenaar van de reus en verantwoordelijk voor alle activiteiten die rond Jas de Keistamper plaatsvinden. De reus kan rekenen op een vast team van dragers en begeleiders. Wanneer Jas optreedt, zijn de twaalf dames van de dansgroep De Keigoeikes, de Keinderküpkes, een groep kinderen in klederdracht én de twaalf muzikanten van de Jasband de Keiknoepers erbij. Het gemeentebestuur van Boxtel speelt een faciliterende rol door diensten als PR en marketing, vergunning verstrekking en opslag te verlenen.

Geschiedenis en ontwikkeling

De huidige reuzentraditie in de Nederlanden grijpt terug op de ommegangen en de processies die nu nog vooral in België worden gehouden. In de Zuidelijke Nederlanden, waar de reformatie teruggedrongen werd en de stoeten door de straten konden blijven trekken, bleven reuzen een bekend fenomeen.

Jas de Keistamper uit Boxtel is van 1949. Zijn persoon verwijst naar de bijnaam van de Boxtelnaren. Aan het einde van de veertiende eeuw (1391) werd er in Boxtel gewerkt aan de verharding van een weg die deel werd van de verbinding Den Bosch-Boxtel-Eindhoven-Luik. Voor de aanleg was ‘reuzenkracht’ nodig, alle keien moesten met een keistamper worden aangestampt. De bijnaam ‘Keistamper’ voor de Boxtelaren werd een geuzennaam, symbool van voortvarendheid en doorzettingsvermogen.

Na de Tweede Wereldoorlog creëerde voorzitter Guus van de Meer, van Stichting Boxtel Vooruit (1925), de reus Jas de Keistamper. Op Koninginnedag 1949 verscheen Jas de Keistamper voor het eerst. Als promotor van de gemeente nam Jas deel aan reuzenstoeten in Nederland. Rond de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg hij gezelschap. Als eerste kwamen de Keinderküpkes, een groepje kinderen in klederdracht. Daarna volgden de dansgroep De Keigoeikes en de muziekgroep De Keiknoepers. Tijdens de viering van zijn zestigste verjaardag in 2009 kreeg Jas een vriendin, reuzin Hanne mȋ de Moor die Liempde symboliseert, dat in 1997 met een gemeentelijke herindeling bij Boxtel werd gevoegd. Het aantal reuzen in Nederland neemt langzaam toe, in het voorjaar van 2015 waren het er 29.

Borgingsacties

Voor de borging van de toekomst van Reus Jas de Keistamper worden de volgende acties ondernomen:

  • Het opstellen van een projectvoorstel en een projectplan 'De toekomst van Jas de Keistamper'.
  • Uitwisseling met de collegeleden van de Federatie Nederlandse Reuzen en de andere Europese Reuzenfederaties. Wat is er bij hen beschikbaar en bruikbaar voor vertaling naar de Boxtelse situatie?
  • De permanente tentoonstelling over Jas in het MUBO.
  • Het prentenboek dat gebruikt wordt in onder meer kinderdagverblijven, crèches, peuterspeelzalen en kleutergroepen en het wordt door de gemeente aangeboden aan ouders van nieuwgeborenen bij aangifte op het gemeentehuis. 
  • Stichting Boxtel Vooruit blijft meewerken aan spreekbeurten over Jas, waarbij Reus Jas soms een bezoek brengt aan scholen.

Contact

Stichting Boxtel Vooruit
De Kaarsenmaker 8
5183 NK Boxtel
Website