De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De NJV de Haven voert diverse werkzaamheden uit aan onze vloot van overnaads gebouwde houten vletten, zoals spanten stomen en buigen en gangen schaven en klinken, met voornamelijk handgereedschap. De gebruikte technieken en materialen bij het buigen en klinken zijn traditioneel. NJV de Haven is een vereniging voor Waterscouts. De vrijwilligers die nu het werk begeleiden hebben dit vaak zelf als jeugdlid geleerd, en op hun beurt geven ze de technieken en vaardigheden weer aan nieuwe jeugdleden door.

De werkzaamheden die de jeugdleden uitvoeren worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De jongsten helpen mee met schuren en lakken, terwijl de oudere jeugdleden helpen met buigen, klinken, zagen en schaven. Met name het klinken is langdurig en daardoor zwaar werk, waarbij we de kinderen in groepjes laten werken waarbij ze de zwaarste klus (het aandrukken van de klinknagel aan de buitenzijde van de romp) bij toerbeurt wordt uitgevoerd.

Beoefenaars en betrokkenen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door jeugdleden in de leeftijd van 7 tot 18 jaar, onder begeleiding van vrijwilligers, vaak zelf oud-lid. Nu leren de jeugdleden deze ambachten en technieken van hun begeleiders en wanneer zij op hun 18de zelf toetreden tot het begeleidingsteam, geven zij de opgedane kennis weer door aan nieuwe jeugdleden.

Betrokkenen zijn het bestuur van Stichting Zeeverkennersgroep St. Jozef (Eigenaar pand, terrein en vloot); het bestuur van Vereniging NJV de Haven (Organisator van de activiteiten); de Bootbouwers (Initiatiefnemers van het structureren van het in de vaart houden van de vloot)

Geschiedenis en ontwikkeling

NJV de Haven vaart sinds haar oprichting in de jaren '50 van de vorige eeuw met houten vletten. Om deze vletten in de vaart te houden is regelmatig groot onderhoud nodig, en omdat de club geen geld heeft om dit werk door een bootbouwer uit te laten voeren wordt dit werk inmiddels bijna 30 jaar volledig door vrijwilligers en jeugdleden gedaan.

Noodgedwongen is NJV de Haven dit onderhouds- en reparatiewerk zelf gaan uitvoeren, omdat het inhuren van externe kennis te duur is. Met vallen en opstaan is het ambacht weer herontdekt. De jeugdleden zijn vanaf het begin betrokken bij het regulier en groot onderhoud en deze kennis is zo van generatie op generatie doorgegeven.

Vanaf 2000 heeft de groep met deze activiteiten deelgenomen aan verschillende (inter)nationale maritieme evenementen; de klassieke schepenbeurs, HISWA, Maritiem festival in Brest in Frankrijk en het festival in Risør in Noorwegen.

Borgingsacties

2022-2025

  • Het betrekken van de jeugdleden bij de wekelijkse activiteit en vaker naar buiten treden met de werkzaamheden uitgevoerd door jeugdleden. Meer communiceren op de interne kanalen over de ambachtelijke activiteiten.
  • Doorgaan met de periodieke nieuwsbrieven naar belangstellenden, buren en gemeente.
  • Maken van documentatieborden/voorlichtingsmateriaal voor evenementen.
  • Het opstellen van een gestructureerd lesplan en bijbehorende diplomalijn.
  • Voor het archief: het vastleggen van werkzaamheden met foto's/video; het aanleggen van een algemeen beeldarchief; het aanleggen van een dossier van de onderhoudswerkzaamheden per vlet.
  • Het deelnemen aan externe activiteiten om het erfgoed zichtbaar te maken.
  • Duurzaamheid in het oog houden: Bewust zoeken naar (andere soorten) gecertificeerd hout en doorgaan met het hergebruiken van afvalhout.

Contact

Nautische Jongeren Vereniging de Haven
Nijverheidsweg 43
2102LK
Heemstede
Noord-Holland
Website