Recordaantal nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Deze maand worden maar liefst 13 nieuwe tradities bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het zijn: 1 Aprilviering Brielle, Fierljeppen, Gondelvaart Giethoorn, Houtdorp Rijssen, Midwinterhoornbouwen, Oprechte Dalfser Moptraditie, Pinksterrijden, Schuttersbogenroute Didam, Shanties zingen, Sint Piterfeest in Grou, Snertkoken, Strontweek en de Weervisserij. Hieronder vind je een overzicht van de 13 tradities met telkens een korte beschrijving:

collage bijschrijvingen.jpg
1 Aprilviering Brielle: Op 1 april wordt in Brielle herdacht dat op 1 april 1572 Den Briel als eerste stad in Nederland door de Watergeuzen bevrijd werd van de Spanjaarden. Elk jaar is er in Brielle op 1 april een innamespel, met scenes op diverse locaties in de stad. Er is een Geuzenleger en een Spaans leger. Het spel duurt van 10.00 tot 16.00 uur en wordt afgesloten met een Geuzenbal en de uitreiking van de straatgroepprijs. Ook wordt er een aantal kanonnen afgeschoten op de wallen. 

Klik hier voor meer informatie

Fierljeppen: Fierljeppen (oorspronkelijk: sierlijk springen) is een traditionele sport waarbij een atleet probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot/water te overbruggen. Een sprong begint met het maken van een korte felle sprint naar de polsstok, gevolgd door een insprong, het klimmen naar de top van de polsstok om uiteindelijk met een afsprong in een zandbed te landen. Hoe verder een stok wordt gezet, hoe meer snelheid nodig is in de aanloop, hoe groter de mogelijke afstand wordt.

Klik hier voor meer informatie

Gondelvaart Giethoorn: Op de laatste zaterdag van augustus vindt de Gondelvaart Giethoorn plaats. Er wordt meestal gestart met een muzikaal voorprogramma waarna gemiddeld 15 gondels de route varen. Een jury beoordeelt de gondels waarbij punten toegekend worden voor onder andere verlichting, afwerking en creativiteit. De juryuitslag wordt direct na de gondelvaart bekend gemaakt waarna de winnende bouwploeg , tijdens een feestavond op de laatste zaterdag van september, een wisseltrofee in ontvangst neemt.

Klik hier voor meer informatie

Houtdorp Rijssen: Stichting Houtdorp Rijssen bestaat komende zomer (2018) 40 jaar. Het is oorspronkelijk opgezet om kinderen, waarvan de ouders over minder financiële middelen beschikken, een leuke, gezellige en actieve week vakantie aan te bieden. Stichting Houtdorp Rijssen zorgt ervoor dat in de zomervakantie een stuk grond beschikbaar is voor de kinderen. Hier kunnen de kinderen (tot en met 12 jaar, of die nog in groep 8 zitten) een week lang een eigen hut bouwen.

Klik hier voor meer informatie

Midwinterhoornbouwen: De Midwinterhoorns worden vervaardigd uit een natuurlijk gegroeide tak of stam. De houtsoort is niet voorgeschreven, maar bij voorkeur wordt een zachte houtsoort gebruikt. De hoorn bestaat uit twee uitgeholde delen van één stam met een lengte van ca. 120 tot 150 centimeter met een verloop van minder dan polsdikte naar zo wijd dat er een vuist in de ‘beker’ past. De happe, een rond en hol conisch gesneden pijpje, vormt het losse mondstuk van de midwinterhoorn.

Klik hier voor meer informatie 

Oprechte Dalfser Moptraditie: De traditie bestaat uit zowel het -- volgens geheim recept -- vervaardigen van de Dalfse mop als het kopen en cadeau geven van de koekjes als men op bezoek gaat. Voor de inwoners van Dalfsen is de traditie van De Oprechte Dalfser Mop bijzonder omdat het een specialiteit van het dorp is.

Klik hier voor meer informatie  

Pinksterrijden: Op 2e Pinksterdag verzamelen zich om 10.00 uur 200 tot 250 kinderen, samen met hun ouders, bij de Burght in Vollenhove. Hier klimmen zij op platte boerenwagens om vervolgens in een bonte stoet van 12 tot 15 wagens door het Land van Vollenhove te rijden. Onderweg zijn er 2 stops waarbij de deelnemers koffie of fris krijgen uitgereikt. Wanneer men na 2,5 uur terug komt bij de Burght worden de kinderen getrakteerd op een ijsje.

Klik hier voor meer informatie

Schuttersbogenroute Didam: De 7 schutterijen in gemeente Didam vieren tijdens het eerste weekend van de bouwvakvakantie gelijktijdig hun schuttersfeest. Tijdens de schuttersfeesten worden op vele plaatsen in Didam erebogen opgericht. Deze bogen worden niet alleen door bouwers die aan een van de schutterijen verbonden zijn opgericht, maar ook door individuele bouwers die zich verenigd hebben in verschillende  buurt-, straat- of vriendengroepen. Van zondag tot en met dinsdag is er een fietsroute die de fietsers langs de circa 50 erebogen leidt.

Klik hier voor meer informatie 

Shanties zingen: Shanties zijn liederen die ervoor zorgden dat het werk aan boord van een schip in een bepaalde cadans verricht kon worden. De liederen ondersteunden het werk waardoor dat makkelijker uitvoerbaar werd. Tegenwoordig worden de shanties niet meer door zeelieden aan boord van schepen vertolkt, maar door shantykoren, terwijl de teksten van de shanties nog steeds de werkzaamheden van zeelieden beschrijven. 

Klik hier voor meer informatie

Sint Piterfeest in Grou: In Grou wordt geen Sinterklaasfeest gevierd, maar wel Sint Piter op 21 februari. Voor buitenstaanders lijkt Sint Piter op Sinterklaas; het Sint Piterfeest heeft evenwel een geheel andere oorsprong. Onderdelen van het feest zijn: de aankomst met een boot van Sint Piter waarbij hij een witte mantel draagt en op een (zwart) Fries paard rijdt. Hij wordt geassisteerd door zijn secondant Swarte Pyt. Ten tweede het Sint Pitersprookje en de Sint Piterliedjes, die geheel Friestalig zijn. Daarnaast de viering van de verjaardag van Sint Piter op 21 februari op de scholen, de kinderopvang en in het verzorgingstehuis. En ten slotte het aan het einde van de middag afscheid nemen van Sint Piter en Swarte Pyt in het centrum van het dorp.

Klik hier voor meer informatie

Snertkoken: Snert is een éénpansgerecht waarbij van oudsher ingrediënten gebruikt worden die lang houdbaar zijn, zoals ui, wortel, knolselderij, prei, gezouten vlees en uiteraard groene/gele erwten of spliterwten. In de volksmond worden de benamingen erwtensoep en snert door elkaar gebruikt. Er is echter een verschil. Een pan erwtensoep wordt door de kenners pas snert genoemd als hij ten minste een nacht heeft gestaan.

Klik hier voor meer informatie 

Strontweek: De Strontweek bestaat uit de Strontrace, de Beurtveer, de Visserijdagen en het Liereliet. De Strontweek wordt ook wel de oefening onder zeil genoemd, wat neerkomt op het varen met schepen met behulp van de wind, waarbij alleen bij uiterste noodzaak mechanische voortstuwing gebruikt wordt. Daarnaast vindt de navigatie uitsluitend plaats door middel van een kaart en kompas. De Strontweek wordt jaarlijks in de herfstvakantie georganiseerd en wordt voorafgegaan door de 'Aanbrengrace' en het 'Klompke varen' voor kinderen.

Klik hier voor meer informatie 

Weervisserij: De Weervisserij in de Oosterschelde is een vistechniek waarbij met behulp van een ‘Weer’ ansjovis wordt gevangen. Een Weer is een V-vormig staketsel in het water dat uit houten palen bestaat met aan het einde een fuik. Bij het vissen wordt gebruikgemaakt van de grote verschillen tussen eb en vloed. Er wordt gevist vanaf eind april tot medio juli.

Klik hier voor meer informatie

Alle rechten voorbehouden