Procedure bijschrijving Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

  1. De beoefenaars of betrokkenen die hun erfgoed hebben aangemeld in het Netwerk geven (in samenspraak met de beoefenaars) bij het Kenniscentrum aan dat zij hun immaterieel erfgoed willen voordragen voor bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Zij doen dit door hun motivatie kenbaar te maken via de knop ‘Interesse in de Inventaris’ op de pagina van hun immaterieel erfgoed.
  2. Het Kenniscentrum selecteert twee maal per jaar, onder andere op basis van de motivaties, gemeenschappen voor het deelnemen aan de cursus ‘Bouwen aan een Borgingsplan’.
  3. De beoefenaars volgen de cursus ‘Bouwen aan een Borgingsplan’ die bestaat uit drie dagdelen. Hierin wordt uitleg gegeven over het UNESCO Verdrag, de Inventaris en het borgen van immaterieel erfgoed.
  4. De beoefenaars schrijven zelf hun Borgingsplan waarvoor het formulier van het Kenniscentrum gebruikt wordt. Daarnaast vullen zij het Voordrachtformulier in. Tijdens de cursus ‘Bouwen aan een Borgingsplan’ wordt begonnen met het invullen van de formulieren waarna men thuis de antwoorden verder uitgewerkt. De adviseurs van het Kenniscentrum bieden hierbij ondersteuning.
  5. Na de drie bijeenkomsten is het Borgingsplan af en wordt het met het Voordrachtformulier, voorzien van handtekeningen en bijlagen, voorgelegd aan de onafhankelijke Toetsingscommissie. Die toetst de voordracht (Voordrachtformulier en Borgingsplan) en adviseert het bestuur van de stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om het immaterieel erfgoed bij te schrijven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
  6. De Toetsingscommissie kan een voordracht aanhouden met de vraag om aanvullende informatie. Na aanvulling wordt de voordracht opnieuw getoetst door de commissie.
  7. Na besluit door het bestuur van de stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland kan het immaterieel erfgoed worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
  8. Elke drie jaar worden de ontwikkelingen en de borgingsactiviteiten door de beoefenaars geëvalueerd en wordt het erfgoedzorgplan ge-updatet.

Het Kenniscentrum heeft in haar Activiteitenplan 2021-2024 opgenomen om jaarlijks 15 nieuwe voordrachten voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland te behandelen. Naast de opgegeven motivatie wordt hierbij gekeken naar de diversiteit (in de breedste zin van het woord) van de Inventaris.

Alle rechten voorbehouden