Tentoonstelling 'Dier, Mens en Traditie' i.s.m. Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Strao rijden - Ton Meuldijk

Dier, Mens & Traditie 

zwemmende honden, zingende twatwa’s en pronkende paarden

In de tentoonstelling Dier, Mens & Traditie maakt de museumbezoeker kennis met een diversiteit aan levende tradities met dieren én hun beoefenaren. Honden die flinke afstanden zwemmen, Surinaamse zangvogels die in het juiste ritme fluiten, prachtig versierde paarden die door zee galopperen, valken die fier vanaf de arm op prooien jagen; allemaal tradities die een belangrijk onderdeel zijn van iemands leven en gepaard gaan met veel kennis, tijd en passie.  

De tentoonstelling is samengesteld in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, diverse immaterieel erfgoedgemeenschappen en het Centrum Agrarische Geschiedenis (BE). 

Lees hier meer informatie over de tentoonstelling: https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/dier-mens-traditie/

Daarnaast is hier de publicatie 'Mens, dier & Traditie' te vinden die speciaal voor deze tentoonstelling is gemaakt. 

Alle rechten voorbehouden