Naar een onderzoeksagenda voor immaterieel erfgoed

UNESCO Borging

Nederland ondertekende de UNESCO-conventie in 2012. Het wetenschappelijk onderzoek staat hierdoor in Nederland nog pas aan het begin, waarbij het ministerie van OCW aan kennisinstituut VIE (het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed) de opdracht meegaf ‘een onafhankelijke kennisontwikkeling’ te coördineren en stimuleren. VIE organiseerde al enkele netwerkbijeenkomsten met universiteiten en onderzoeksinstellingen om samen te werken aan een onderzoeksagenda immaterieel erfgoed.

Wetenschappelijk onderzoek en reflectie op de immaterieel erfgoedpraktijk is voor VIE van belang om op een goede wijze zijn werk te kunnen doen in het ondersteunen van de gemeenschappen en het zichtbaar maken van het immaterieel erfgoed via onder meer de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Vanuit een bespreking van het onderzoek dat tot nu toe internationaal is verricht wil VIE in onderstaand overzicht de vanuit de praktijk relevante onderzoeksvragen in kaart brengen, om van hieruit samen met anderen een onderzoeksagenda te ontwikkelen.

 

November 2020

Alle rechten voorbehouden