Onderwijs

 

Immaterieel erfgoed is een moeilijk begrip, zeker om uit te leggen in de klas. Toch is iedereen er dagelijks mee bezig want tradities en immaterieel erfgoed hebben alles met elkaar te maken. Het gaat om cultuur die je van generatie op generatie doorgeeft. Meestal gebeurt dat onbewust, maar soms zetten mensen zich er daadwerkelijk voor in om hun traditie levend te houden en door te geven. Aan de hand van deze strip wordt uitgelegd wat tradities en immaterieel erfgoed zijn.

Alle rechten voorbehouden