Stand van zaken ondersteuning van Immaterieel Erfgoed in de Coronacrisis

In het steunpakket dat de minister van OCW op woensdag 27 mei 2020 bekend heeft gemaakt om de culturele sector te ondersteunen om in deze coronacrisis het hoofd boven water te kunnen houden, wordt immaterieel erfgoed niet met naam genoemd.

Het Kenniscentrum heeft ondertussen vastgesteld dat vele beoefenaars van immaterieel erfgoed veel hinder ondervinden van de coronacrisis, en tussen wal en schip van diverse maatregelen van de verschillende overheidsniveaus dreigen te vallen. Daarom heeft Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in een onderhoud met de minister hier extra aandacht voor gevraagd.

Daarbij gaf de minister aan dat helaas niet iedereen individueel gered kan worden, maar dat ze zich hard wil maken om te zorgen dat deze crisis, die ook vele beoefenaars van immaterieel erfgoed hard raakt, niet zal leiden tot het definitieve verlies van kennis en kunde in de wereld van het immaterieel erfgoed. De minister heeft het Kenniscentrum uitgenodigd hierover op korte termijn met het ministerie verder in gesprek te gaan.

Om de actuele stand van zaken en de urgentie voor vele betrokkenen goed in kaart te kunnen brengen voor het ministerie, onderzoekt het Kenniscentrum de gevolgen van de coronacrisis voor de immaterieel erfgoed sector. Heb jij informatie die hieraan kan bijdragen? Mail dan naar: info@immaterieelerfgoed.nl

 

 

Alle rechten voorbehouden