Marc Giling

Voorzitter

Stichting Sint & Pietengilde

Contact

Hof van Ra 56
1705 SC
Heerhugowaard
Website
Email
+31624460172

Contactpersoon

Marc Giling (Voorzitter)

Betrokkenheid

Ontstaan van de Stichting

Harold Verwoert en Marc Giling, zelf vertolkers van respectievelijk Zwarte Piet en Sinterklaas, hebben beiden een enorme passie voor het Sinterklaasfeest en zetten zich daar al vele jaren voor in.

Omdat zij ontdaan waren door het feit dat er een maatschappelijke discussie ontstond die ook steeds feller werd, probeerden zij niet alleen het positieve gevoel te behouden, maar ook de vele vertolkers in Nederland met elkaar te verbinden binnen het zogenoemde Pietengilde, om hen zodoende een stem te geven binnen de maatschappelijke discussie. Zij vonden en vinden het van groot belang, dat als er een discussie gaande is over Zwarte Pieten, die ook hun zegje moeten kunnen doen, maar zij hechten er ook waarde aan om de achterban (de vertolkers) bewust te maken van de kritiek die binnen die discussie soms terecht was, wanneer het bijvoorbeeld gaat om mogelijke discriminatoire elementen. Dit in geval er vertolkers zijn die zich daar nog schuldig aan maken.

Kortom, met respect voor de mening en het gevoel van tegenstanders, willen zij graag een eerlijk en onderbouwd tegengeluid te geven namens de vertolkers. Ter ondersteuning daarvan zorgden zij ervoor, gesteund door vrijwilligers, dat er een juiste en goede beschrijving kwam van de historie van het Sinterklaasfeest, waarbij Zwarte Piet een belangrijke rol innam.

Maar toen er halverwege 2014 door een rechter in Amsterdam, in een zaak tegen Burgemeester van der Laan betreffende een intochtvergunning, een uitspraak werd gedaan betreffende vermeend racistische trekken van de figuur Zwarte Piet, ging dat Harold Verwoert en Marc Giling te ver. De rechter in kwestie gaf hierbij namelijk aan dat Zwarte Piet een negatieve stereotypering van de zwarte medemens zou zijn. Een dergelijke uitspraak zou er dan voor kunnen zorgen dat iedere keer als er iemand op basis van die uitspraak bezwaar zou maken tegen een openbare Sinterklaasviering, de organisatoren op basis van die uitspraak de Zwarte Pieten dan in de  ban zouden moeten doen. Daarom hebben zij toen besloten om van het Pietengilde een Stichting te maken en samen met de gemeente Amsterdam tegen die uitspraak in hoger beroep te gaan. Onder andere door middel van een crowdfundingsactie kregen zij de benodigde financiën bij elkaar om dit door te zetten. Samen met hun advocaat,  mr. Linders van buro Brandeis hebben zij ervoor gezorgd dat de uitspraak via de Raad van State op 16 oktober 2014 is vernietigd.

Daarna werkte zij door aan een goede kennisbank voor de historie van de traditie. Omdat de traditie niet alleen om Zwarte Piet draait, besloten zij dit te doen vanuit een Stichting die de gehele traditie omarmt. Daarom werd Stichting Sint en Pietengilde opgericht. Vanaf dat moment lieten zij de meer actiegerichte aanpak vanwege het hoger beroep ook varen, ten einde zich los van de discussie op het erfgoed te richten. Gedurende die tijd en tijdens het werk voor het samenstellen van die kennisbank voor de historie van het Sinterklaasfeest, bemerkten Harold en Marc dat de traditie nog steeds niet op de nationale lijst van immaterieel cultureel erfgoed stond en dat daar op dat moment ook geen lopende aanvragen meer voor liepen. In samenwerking met het VIE zijn ze daarom vervolgens de procedure aangegaan om het feest op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te krijgen en zich in te zetten voor alle daarbij behorende zorgtaken.

Dit is op 15 januari 2015 officieel bekrachtigd ten kantore van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) voorheen VIE. Na de evaluatie voor de eerste twee jaar, heeft KIEN, samen met de toetsingscommissie besloten dat deze werkzaamheden naar behoren werden uitgevoerd en de nieuwe plannen een goede basis zijn om de komende jaren weer door te gaan met de diverse taken.

Doel van de Stichting

 

  • Het borgen en beschermen van het Sinterklaasfeest voor toekomstige generaties, door uitvoering van het erfgoedzorgplan zoals overeengekomen bij de plaatsing van het Sinterklaasfeest op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland;
  • Het feest te promoten door het organiseren van events en bijeenkomsten alsmede het vervaardigen van producties en beeld en geluidsdragers;
  • De kwaliteit van het feest en de gespeelde karakters te waarborgen door het geven en organiseren van Masterclasses en cursussen en het daarbij uitgeven van een keurmerk aan verenigingen en individuen;
  • Het opzetten van een hiermee gelinkte database;
  • Het hebben van vrienden en donateurs om alle doelstellingen te kunnen bewerkstelligen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Knelpunt

Stichting Sint en Pietengilde realiseerde zich heel erg goed dat de traditie "Het Sinterklaasfeest" erg onder vuur ligt vanwege de maatschappelijke discussie rond Zwarte Piet. Maar zij zagen met de plaatsing van het feest juist ook een taak liggen om een goede weg te vinden naar een oplossing ‘met de wil om de angel uit het debat te halen en in ruime zin het feest te behouden en door te geven’. 

Naast deelname aan de gesprekken die minister Asscher over dit onderwerp organiseerde, wil het Sint en Pietengilde ‘meer draagkracht krijgen voor het op verantwoorde en dynamische wijze voortzetten van het Sinterklaasfeest en het behouden van deze traditie. Een verdere professionalisering van het openbare feest in Nederland en het geven van vrijblijvend advies aan intochten en aan praktiserende Pieten en Sinten in de vorm van cursussen hoort daar dus bij.

Maar ook het doen van onderzoek en het geven van voorlichting over de geschiedenis en betekenis van het Sinterklaasfeest in binnen- en buitenland.

Door te kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen en daar open voor te staan, kunnen aanpassingen aan het feest, met zoveel mogelijk het behoud van de kernwaarde doorgevoerd worden. Dat wil zeggen, zolang dat vanzelf gebeurd door middel van natuurlijke evolutie van onderop gevoed vanuit de maatschappij zonder dwang of geforceerde opzet.

Einddoel is een levend feest voor iedereen die het maar wil vieren. Ook in de toekomst.

Enkele citaten uit dit plan:
Wij zijn voornemens om alle huidige en gekende onderdelen van het Sinterklaasfeest zoveel mogelijk door te geven aan toekomstige generaties met als voetnoot dat het een dynamisch feest is en onderdelen van het feest door de tijdgeest kunnen en zullen veranderen. (…) Door te kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen en daar open voor te staan, kunnen aanpassingen aan het feest, met zoveel mogelijk behoud van de kernwaarde doorgevoerd worden. Dat wil zeggen; zolang dat vanzelf gebeurt door middel van natuurlijke evolutie gevoed vanuit de maatschappij in de tijd der geleidelijkheid. Echter nimmer geforceerd of onder dwang. (…) Het is een feest waarbij je de emotie, die je zelf ervaren hebt, terugziet in de ogen van je kind en je kleinkind. (…)

Steun aan de Stichting?

Het Sint en Pietengilde wordt volledig gedragen door een groep vrijwilligers. Maar het is uiteraard van groot belang dat wij bij onze taken om het Sinterklaasfeest goed te borgen en over te dragen aan volgende generaties over voldoende financiële middelen kunnen beschikken. Daarom vragen wij iedereen die het Sinterklaasfeest een warm hart toedraagt om ons te steunen bij onze doelen en diverse nog te starten projecten d.m.v. een donatie. Klik dan op deze link:

Doneer aan het Sint en Pietengilde

Ook is het mogelijk om ons te steunen als vriend van de Stichting. Voor een jaarlijkse vaste donatie is dat mogelijk en verbindt u zich direct met onze gemeenschap. Een prachtige manier om uw steun te tonen en gelijk te profiteren van kortingen bij overige evenementen of cursussen die wij organiseren.

Word vriend van het Sint en Pietengilde

Verbinden van de gemeenschap met vertolkers

Een van onze doelen is om een duidelijk beeld te krijgen van alle vertolkers en organisaties in Nederland. Niet alleen omdat dit nooit goed in beeld is gebracht, maar ook om vertolkers en belanghebbende zo nodig op de hoogte te kunnen brengen van zaken die voor hen mogelijk van belang kunnen zijn.

Wij zouden het daarom enorm op prijs stellen als u zich ook aan ons opgeeft voor deze database als actieve Sint en/of Pietvertolker, intocht comité of Sinterklaasorganisatie.

Deel uw contactgegevens met het Sint en Pietengilde

Media