Piet Assendorp

Voorzitter

Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland

Contact

Email

Contactpersoon

Piet van Assendorp

Voorzitter Vereniging Woonwagencultuur in Nederland

Betrokkenheid

Doel van de vereniging

De Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland stelt zich ten doel de cultuur van de woonwagenbewoners (reizigers) te behouden en te beschermen tegen uitsterven. De centrale overheid heeft bij het afschaffen van de woonwagenwet het beleid en de zorg van onze bevolkingsgroep overgedragen aan lokale overheden (gemeenten). Veel gemeenten hanteren ten aanzien van de woonwagenbewoners een uitsterfbeleid, wat er feitelijk op neerkomt dat indien een woonwagen vrijkomt (bijvoorbeeld door overlijden) dat woonwagenvak onbruikbaar wordt gemaakt door het plaatsen van zeer zware betonblokken. Ook zien we dat gemeenten niet of nauwelijks oog hebben voor de behoefte aan standplaatsen. De Vereniging heeft de uitdrukkelijke wens om als Nederlands woonwagenbewoners gelijk behandeld te worden en gelijke kansen te krijgen, met name op het gebied van huisvesting, maar ook daar waar het gaat om discriminatie bij sollicitaties, afsluiten van verzekeringen, verkrijgen hypotheken, enz. tot het met kunnen bestellen op websites en het laten bezorgen van pakketjes. Kortom, de Vereniging zet zich in om een zo'n breed mogelijk publiek te infomeren omtrent onze geschiedenis en cultuur, deze te behouden en te versterken en ... om de waarden en normen van de oude reizigers door te geven aan onze jongere generaties. 

 

 

Media