MAATREGELEN BIJ KENNISCENTRUM IMMATERIEEL ERFGOED NEDERLAND I.V.M. HET CORONAVIRUS

In lijn met het landelijke beleid zijn ook bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 16 maart tot (in ieder geval) maandag 6 april zijn al onze in- en externe bijeenkomsten geannuleerd. Onze medewerkers voeren hun adviserings- en onderzoekswerkzaamheden vanaf thuislocatie uit. Overleggen vinden plaats per telefoon of door middel van videobellen. Je kunt ons gedurende kantoortijden gewoon bereiken, zie hier voor onze bereikbaarheidsgegevens.

Geplande provinciale en landelijke bijeenkomsten worden tot nader te bepalen datum opgeschort. Hieronder vallen de bijeenkomsten voor Overijsselse IE-gemeenschappen op 17 maart in Dalfsen en de landelijke IE-dag van 4 april in Amsterdam.

Naar verwachting zullen ook veel geplande bijeenkomsten van immaterieel erfgoedgemeenschappen in de komende weken geen doorgang vinden. Ten aanzien van de in onze activiteitenoverzicht vermelde evenementen verwijzen wij dan ook naar de websites van de betreffende erfgoedgemeenschappen.

Wij wensen iedereen veel sterkte in de komende weken. Blijf gezond!

Team Kenniscentrum

 

Alle rechten voorbehouden