Training Wet en Regelgeving

De wet- en regelgeving omtrent evenementen is enorm divers en uitgebreid. Het kan betrekking hebben op de openbare ruimte en vergunningen, de veiligheid van deelnemers en het publiek, maar ook over drankbeleid en het rookverbod. Bij het borgen van immaterieel erfgoed is de toenemende regeldruk een terugkerend onderwerp bij de beoefenaren. Om de gemeenschappen hierin te ondersteunen, konden zij afgelopen maand een training volgen van Willem Westerman.

Willem westerman training wet en regelgeving

Tijdens de eerste bijeenkomst is, na een inleiding, uitgebreid ingegaan op de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de organisator. Daarnaast kwam ook de rolverdeling tussen de locatie, de organisator, de overheid en de vergunningverlening aanbod. Gedurende de training werd al snel duidelijk dat de regelgeving op allerlei verschillende niveaus plaatsvindt, deels bij de Rijksoverheid, deels bij de provincies en regio’s, deels bij de gemeenten en deels tussen burgers onderling. Omdat gemeenten zelf hun eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) samenstellen, kan de regelgeving tussen de ene en de andere gemeente ook nog eens sterk verschillen. Bijvoorbeeld: bij de ene gemeente heb je voor een evenement van een X aantal personen wél een vergunning nodig, terwijl dit voor een andere gemeente niet nodig is, omdat het maximaal aantal deelnemers voor een evenement zonder vergunning per gemeente kan verschillen.

Willem westerman training wet en regelgeving

Bij de tweede training stond de regelgeving en normering rondom de praktische invulling van een evenement centraal, zoals de drank en horecawet, tabakswet en de brand- en constructieve veiligheid. Bij een groot deel van deze regelgeving is, los van wat er wettelijk vereist is, logisch nadenken het uitgangspunt. Dus, zorg er bijvoorbeeld voor dat het aantal vluchtwegen groter wordt naar mate het aantal deelnemers toeneemt en bedenk vooraf hoe je kunt voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol kunnen kopen.

Bij de laatste training werd onder andere ingegaan op de veiligheid van de medewerkers en het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Omdat vrijwilligers, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, door de wet als medewerkers beoordeeld worden, is het voor de organisatie van een evenement van belang dat iedereen die aan het evenement meewerkt - of men nu in loondienst, als uitzendkracht, zzp‘er of vrijwilliger meewerkt - gelijkwaardig behandeld wordt. Ook hierbij geldt in veel gevallen dat logisch nadenken het uitgangspunt is: je laat geen medewerkers onbeveiligd op grote hoogte of twaalf uur aaneengesloten werken.

De leidraad voor de cursus was het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid 1.0. Dit handboek is samengesteld door de Vereniging van Evenementen Makers in samenwerking met een groot aantal gemeenten. Het handboek biedt duidelijkheid, eenduidigheid en uniformiteit op het gebied van de wet en regelgeving en is te downloaden op www.evenementenhandboek.nl.

training wet en regelgeving

Alle rechten voorbehouden