Internationaal slotsymposium Intangible Cultural Heritage & Museums Project

Brussel

imp.jpg
Sinds 2017 werkt het Kenniscentrum samen met organisaties uit België, Italië, Frankrijk en Zwitserland aan het Intangible Cultural Heritage & Museums Project (IMP), met ondersteuning vanuit het subsidieprogramma Creative Europe. Doel van het IMP is om musea attent te maken op immaterieel erfgoed en te activeren met dit erfgoed aan de slag te gaan. Dit gebeurde afgelopen drie jaar door het organiseren van vijf internationale conferenties en expertmeetings, die telkens een specifiek thema op het gebied van immaterieel erfgoed en musea belichtten. Op 26 februari 2020 vind het slotsymposium plaats in Brussel, waarin de resultaten van het IMP worden gepresenteerd: “Towards a third space in the heritage sector”. 

De keynote spreker is dr. Amareswar Galla (Professor Inclusive Cultural Leadership, Anant National University, Ahmedabad, India; Founding Executive Director of the International Institute for the Inclusive Museum, Australia/India/USA). Onder de moderatie van dr. Janet Blake (University of Shahid Beheshti, Iran) vindt een podiumdiscussie plaats met onder andere Tim Curtis (Chief of the Intangible Cultural Heritage Section of UNESCO), Peter Keller (Director General of ICOM) en David Vuillaume (Chair NEMO). En er zijn intermezzi met voorbeelden van samenwerking tussen musea en immaterieel erfgoedgemeenschappen uit Nederland, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland.

Ten behoeve van het Intangible Cultural Heritage & Museums Project werd door het Kenniscentrum in samenwerking met het Meertens Instituut en de Werkplaats immaterieel erfgoed (BE) de workshop 'Immaterieel Erfgoed & Musea' ontwikkeld. De workshop stimuleert het nadenken over samenwerking van musea en immaterieel erfgoedgemeenschappen. De voor de workshop benodigde presentatie en inspiratiekaarten zijn, samen met een korte handleiding, hier te downloaden.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland nodigt iedereen die geïnteresseerd is (met name museummedewerkers) uit om zelf aan de slag te gaan en samen met een of meerdere groepen van niet meer dan tien deelnemers een spannend (nieuw) werkveld te ontdekken en te bediscussiëren.

Ná het slotsymposium van het IMP in Brussel zijn ook een verslagboek en toolkit van dit project online beschikbaar, met aanbevelingen, werkvormen en borgingsmethodieken van musea uit alle vijf Europese landen.

Alle rechten voorbehouden