Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De aflegvereniging is belast met de zorg voor een overledene en neemt een aantal taken op zich vanaf het moment van overlijden tot (ruim) na de begrafenis. De bewassing gaat gepaard met geheime rituelen en veel zang, die per aflegvereniging kunnen verschillen en waar de leden  ritueel ingewijd zijn. Op de dag van de begrafenis zijn er rituelen met zang, dans en muziek. Rouwverwerking is er voor de nabestaanden om het verlies te verwerken. In meerdere  gevallen is ook acht dagen, 40 dagen en een jaar na het overlijden nog een rouwbijeenkomst.

Beoefenaren zijn vrijwilligers van (vooral) Afro-surinaamse afkomst zijn actief in de ongeveer 30 verenigingen in Nederland. Zij opereren lokaal, nationaal en internationaal. De aflegverenigingen zijn rechtspersonen en hebben elk een eigen identiteit en structuur.

De praktijk heeft Christelijke en Afrikaanse wortels. Het begraven van de doden is één van de zeven werken van Barmhartigheid in de Christelijke diaconie. De overledene wordt de laatste eer bewezen en de achterblijvers beschouwen hun eigen leven. De traditionele gezangen en de rituelen beïnvloeden de nabestaanden ten goede om het verlies te accepteren. Uit de Afrikaanse traditie stamt de zorg voor de nabestaanden die vieren dat de overledene weer geboren wordt aan gene zijde en terugkeert naar de plaats waar hij/zij vandaan kwam.

Contact

Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland
Krayenhoffstraat 82
2515 RD Den Haag
Zuid Holland
Website