Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland breidt zich wederom uit

Verhalen Vertellen, Jan Klaassen en de poppenkast op de Dam en São João Baptista Rotterdam zijn de nieuwste bijschrijvingen voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het totaal aantal bijschrijvingen in de Inventaris loopt inmiddels in de richting van 160.

foto verhalenverteller (Stichting Vertellen)

Verhalen Vertellen

Het immaterieel erfgoed Verhalen Vertellen kan door de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties worden bijgeschreven. De Federatie is een samenwerkingsverband van acht grote Vertelorganisaties in Nederland die alle het Verhalen Vertellen willen doorgeven aan toekomstige generaties. Het Verhalen Vertellen is een kunst- en communicatievorm waarbij met de verbeelding innerlijke beelden gecreëerd worden bij de luisteraar. Bij het Verhalen Vertellen vindt een open en directe communicatie plaats die twee richtingen opgaat, tussen de verteller en het publiek, het vertellen van verhalen maakt interactie mogelijk tussen de aanwezigen. Om het erfgoed door te geven aan nieuwe generaties gaat men de komende jaren onder andere leerkrachten PO trainen in de basisvaardigheden van het vertellen van verhalen in de klas.

Jan Klaassen

Jan Klaassen en de poppenkast op de Dam

Jan Klaassen en de poppenkast op de Dam wordt jaarlijks van mei tot oktober iedere zondagmiddag in Amsterdam gespeeld. Er worden, met de principes van de traditionele poppenkast, zowel traditionele als ook nieuw geschreven verhalen gespeeld waarbij in alle verhalen de hoofdrolspelers Jan Klaassen, Katrijn, de baby, de generaal, de boef, de Dood van Pierlala en de duivel zijn. Het vak van poppenkastspeler is niet eenvoudig. Het vergt vaak veel tijd om alle aspecten van het vak zoals de stemmen, het bewegen, het bespelen van het publiek, de timing en humor. Daarnaast is ook doorzettingsvermogen en fysieke uithoudingsvermogen van de poppenkastspeler een vereiste om het spel onder de knie te krijgen. De Jan Klaassenacademie leidt nieuwe poppenspelers op om daarmee het erfgoed door te geven.

Verloop processie

São João Baptista Rotterdam

São João Baptista Rotterdam is de Kaapverdiaanse versie van het Sint Janfeest ter gelegenheid van de geboorte van Johannes de Doper. Het feest wordt sinds 1979 in Rotterdam gevierd op de zaterdag voor of na 24 juni. Na een kerkdienst wordt in een korte processie het beeld van Johannes de Doper naar het Heemraadsplein gedragen waarna de hele dag allerlei culturele activiteiten, voor zowel jong als oud, plaats vinden. Nadat om vijf uur het beeld terug gebracht is naar de kerk start op het plein een podiumprogramma dat met name gericht is op de jongere generaties. Voor de beoefenaars is het feest belangrijk omdat het de grootste ontmoeting tussen Kaapverdianen van verschillende generaties en eilanden in Nederland is. Het is een uiting van culturele roots die de gemeenschap met elkaar verbindt en met de omgeving waarin de viering plaats vindt. Om jongeren op een duurzame manier aan de viering te binden gaat men de komende jaren jong talent inzetten bij onderdelen zoals muziek, design, marketing, presentatie, documentatie en promotie.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken. 

De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het inventariseren van het immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die hiermee samenhangt. Voor de inventaris kunnen beoefenaars van immaterieel erfgoed zich zelf aanmelden via www.immaterieelerfgoed.nl. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat na deze nieuwe bijschrijvingen bijna 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.

Alle rechten voorbehouden