Molenaars en hun molens geëerd

Cultuurfonds Prijs voor vereniging De Hollandsche Molen

De landelijke molenvereniging De Hollandsche Molen heeft op maandag 4 november jongstleden uit handen van Koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 ontvangen. Omringd door molenaars nam directeur Nicole Bakker van de vereniging de prijs in ontvangst. Ook prinses Beatrix, beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, was bij de uitreiking in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam aanwezig.

De Hollandsche Molen

Door het werk dat vereniging De Hollandsche Molen sinds 1923 doet, zijn honderden molens bewaard gebleven en weer in beweging gekomen. In eerste instantie ging het om het behouden van de economische functie van de molens in Nederland, met vooral de bekende korenmolens voor meel en de poldermolens voor het droogleggen van land. Tegenwoordig zet de vereniging zich in voor het behoud van het erfgoed. Het maatschappelijk draagvlak voor behoud van molens en de interesse voor dit cultureel erfgoed is enorm toegenomen. Dat geldt ook voor het Ambacht van Molenaar.

Ambacht van Molenaar

Dat Ambacht van Molenaar werd eind 2017 geplaatst op UNESCO’s internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid. Het wordt in Nederland gedragen door een schare van vrijwilligers die zich hebben verenigd in organisaties als het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche Molen. Deze verenigingen organiseren onder meer molenaarsopleidingen, zodat dit bijzondere ambacht ook in de toekomst kan worden voortgezet. In 2020 (18 - 20 juni) beleggen zij gezamenlijk met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland een internationale Molenaarsconferentie in Nederland.

Twee molenfondsen voor ambacht en jongeren

De Cultuurfonds Prijs is goed voor 150.000 euro, waarvan 75.000 euro wordt gestort in een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met het Molenambacht Fonds wil de vereniging initiatieven stimuleren die bijdragen aan de ontwikkeling van ambachten om Nederlandse molens te behouden. Het geld is ook bedoeld om de kennis daarover te versterken of verdiepen. De Hollandsche Molen, opgericht in 1923, heeft besloten het vrij besteedbare bedrag van 75.000 euro ook in een fonds onder te brengen, dat zij zelf gaat beheren. Dit Jongerenfonds Molens gaat projecten ondersteunen van jonge vrijwilligers - tussen 12 en 25 jaar oud - die zich inzetten voor monumentale molens in Nederland.

Tijdens de uitreiking werden twee prachtige filmfragmenten vertoond. "Een oude kop in een oude molen," lacht molenaar Sander Hupkes om het portret dat Humberto Tan van hem maakt. En rapper Sicks maakte speciaal voor de uitreiking van de Cultuurfonds Prijs een rap over de 1200 molens in Nederland - en in het bijzonder over alle molenaars en vrijwilligers, die ze draaiend houden: "Zij klimmen in de wieken, zetten 'm op de wind, geven het kruirad een draai."

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland feliciteert vereniging De Hollandsche Molen van harte met deze bijzondere, maar welverdiende, oeuvreprijs.

Alle rechten voorbehouden