Ambacht van Diamantbewerker vastgelegd in nieuwe penning

In de serie penningen rondom Immaterieel Erfgoed in Nederland is op 29 oktober een tweede penning uitgebracht, die van het Ambacht van Diamantbewerker. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Joods Historisch Museum in Amsterdam waar tot 1 maart 2020 de tentoonstelling ‘Amsterdam Diamantstad’ te zien is. De penning is de bekroning voor het initiatief van diamantbewerkers Pauline Willemse en Marie-Louise Bartels die het ambacht namens Royal Coster Diamonds en GASSAN Diamonds in 2013 voordroegen voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Penning Ambacht Diamantslijpen

Vlnr: Marie Louise Bartels (Gassan), Pauline Willemse (Coster) en presentator Jack van Gelder

Alle rechten voorbehouden

Vlnr: Marie Louise Bartels (Gassan), Pauline Willemse (Coster) en presentator Jack van Gelder

De serie is in 2018 geïnitieerd door de Koninklijke Nederlandse Munt i.s.m. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Als eerste penning werd die van het Ambacht van Molenaar uitgebracht, mede i.v.m. de plaatsing van dit ambacht op de Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. De penning van het Ambacht van Diamantbewerker is uitgebracht in het kader van het themajaar ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’. Dit ambacht beleefde zijn grootste groei in Nederland tijdens de Gouden Eeuw en wordt heden te dage in Amsterdam bij een tweetal bedrijven beoefend: bij Royal Coster Diamonds en bij GASSAN Diamonds. De eerste exemplaren van de nieuwe penning werden in het Joods Historisch Museum overhandigd aan nazaten van de Amsterdamse grondleggers van het huidige Amsterdam City of Diamonds.

Penning ambacht diamantslijpen 2

De penning van het Ambacht van Diamantbewerker is in drie varianten geslagen. Een  Cu/Ni penning, verpakt als de welbekende coincard, met een oplage van 2.500 exemplaren. Een zeer exclusieve gouden penning, met een échte diamant in het midden in een oplage van 10 stuks en een Sterling zilveren variant met eveneens een échte diamant. Van deze zilveren variant zijn 50 exemplaren gemaakt. De penning blijkt een enorm succes want reeds binnen enkele uren nadat de verkoop gestart was waren alle drie de varianten uitverkocht.

Financieel directeur Bert van Ravenswaaij van de Koninklijke Nederlandse Munt presenteert de nieuwe penning ambacht van diamantslijper

Financieel directeur Bert van Ravenswaaij van de Koninklijke Nederlandse Munt presenteert de nieuwe penning.

Financieel directeur Bert van Ravenswaaij van de Koninklijke Nederlandse Munt presenteert de nieuwe penning.

 

 

Alle rechten voorbehouden