UNESCO Scholendag

Haage Hogeschool

YouthSummit Berlijn

Scholendag

Op dinsdag 24 september is de jaarlijkse UNESCO Scholendag: De jaarlijkse ontmoetingsdag van alle Unesco-scholen met lezingen, workshops, en veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en samen aan de slag te gaan. 

Workshop

Het Kenniscentrum onderzoekt deze dag samen met UNESCO scholen en de Nederlandse UNESCO Commissie of en hoe immaterieel erfgoed een plek kan krijgen in het onderwijs. Daarom zijn er deze middag workshops waarin we samen met docenten de mogelijkheden gaan verkennen. De uitkomsten van deze workshops vormen de basis voor een project rond immaterieel erfgoed dat in 2019-2020 op drie UNESCOscholen zal gaan draaien.

Lees hier her programma. Docenten van UNESCOscholen kunnen zich aanmelden via deze link

Alle rechten voorbehouden