Overijssel & Immaterieel Erfgoed

Het komende jaar blijft de Provincie Overijssel immaterieel erfgoed (financieel) ondersteunen.

VIE+Staphorster+stipwerk+1

Vier jaar geleden startte de Provincie Overijssel met het toekennen van financiële ondersteuning aan erfgoedgemeenschappen die werden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze hulp bestaat uit een voucher van €5.000,- die gebruikt kan worden bij de uitvoering van de erfgoedzorg. Deze, en andere financiële steun vanuit de Provincie Overijssel, worden het komende jaar voortgezet. Hierdoor kunnen erfgoedgemeenschappen uit Overijssel die in de Inventaris worden bijgeschreven bijzondere projecten verwezenlijken op het gebied van erfgoedzorg, zoals een nieuwe website, een film of extra promotie van het immaterieel erfgoed, waardoor er nieuwe doelgroepen (waaronder veelal jongeren) worden bereikt. 

Ook het Kenniscentrum kan verschillende projecten realiseren. Bijvoorbeeld een cursus vrijwilligersmanagement in samenwerking met de Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken, waaraan verschillende erfgoedgemeenschappen deelnemen. Ook wordt op drie plekken in de provincie een AmbachtenLab opgezet: het AmbachtenLab brengt ambachtslieden, studenten uit het vakonderwijs, ontwerpers en kunstenaars met elkaar in contact, om tot een kruisbestuiving te komen. Het Lab wil de verschillende schakels van het ontwerp- en productieproces bijeen brengen om elkaar in een intensieve werkperiode te stimuleren tot kennisuitwisselingen en innovatie.

De Provincie Overijssel laat zien hoe immaterieel erfgoed kan worden opgenomen in het provinciaal beleid. Welke Provincie volgt? 

Alle rechten voorbehouden