Indisch immaterieel erfgoed in Nederland

Bronbeek, Arnhem

Indische+rijsttafel+2

Op 27 september organiseert het Kenniscentrum in samenwerking met de Stichting Indisch Erfgoed een bijeenkomst over het immaterieel erfgoed dat de Indische gemeenschap in Nederland vanuit de voormalige kolonie Nederlands Indië  mee naar Nederland heeft genomen. Op deze dag zal onder andere onderzocht worden of er, en zo ja welke, van deze vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven zouden kunnen worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De dag wordt gehouden in het reünie en congrescentrum Kumpulan op het landgoed Bronbeek in Arnhem.

Alle rechten voorbehouden