Studiedag Immaterieel Erfgoed Zuid-Holland

Afgelopen vrijdag 28 juni organiseerden het Kenniscentrum en Erfgoedhuis Zuid-Holland in Schoonhoven een studiemiddag voor erfgoedgemeenschappen, museummedewerkers, historische verenigingen en beleidsmedewerkers van Zuid-Holland! Er stonden voor de 65 deelnemers diverse lezingen, een quiz en workshops op het programma, waaronder een keynote van Diederik Veerman (Museon) en een workshop Zilversmeden. Ook onze eigen collega’s verzorgden workshops, namelijk: ‘Immaterieel Erfgoed en Musea’ en ‘Gemeentelijk Erfgoedbeleid’.

ie dag zuid holland binnenkomst
De dag werd afgetrapt met een welkomstwoord van Mariëlle Hendriks van het Erfgoedhuis, vervolgens leidde Saskia van Oostveen de quiz: Hoe IE-intelligent ben jij? Tijdens een levendige discussie werd steeds duidelijker wat immaterieel erfgoed nu eigenlijk is, en ook wat het niet is. Tussendoor werd een filmpje getoond over Kopro Beki, waarna Leo Adriaanse - directeur van het Kenniscentrum - vertelde over het immaterieel erfgoed in Nederland en het UNESCO-verdrag dat in 2003 is afgesloten.

Foto Zuid Holland Quiz Saskia

Na de koffiepauze werd een korte film over het Molenaarsambacht getoond, met aansluitend een geanimeerde lezing van Ellen Steendam en Marloes Wellenberg over Molenaarsverhalen - een oral history project van het Erfgoedhuis. Diederik Veerman ging in zijn keynote in op de liefde tussen musea en immaterieel erfgoed en gaf inspirerende voorbeelden van geslaagde projecten in binnen- en buitenland. De ochtend werd afgesloten door woordvoerders van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met grote interesse luisterden de deelnemers naar uitleg over de nieuwe subsidieregeling immaterieel erfgoed. In Hotel Belvedère werd genoten van een heerlijke lunch met een uitzicht over de Lek.

Foto Zuid Holland Diederik

Na de lunch werd het programma vervolgd in het Nederlands Zilvermuseum en werden de deelnemers door middel van een video rondgeleid door de directeur van het museum. Vervolgens was het tijd om wat dieper in te zoomen op Alphen aan den Rijn. Ronald Houtman (Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen) vertelde over het dynamische immateriële erfgoed van de Sierteelt en Misty Zonneveld deed met veel enthousiasme het immaterieel erfgoedbeleid van Alphen aan den Rijn uit de doeken.

IE dag zuid holland workshop

Daarna was het tijd om op te splitsen in groepen; er waren drie workshops met verschillende onderwerpen waarin de deelnemers actief werden betrokken. Bij de workshop Zilversmeden konden de deelnemers zelf ervaren wat een zilversmid moet doen om tot zijn eindproduct te komen. In de workshop ‘Immaterieel Erfgoed en Musea’ werden inspirerende casussen uit binnen- en buitenland besproken onder leiding van Karin Kievit, Evelien Masselink en Sophie Elpers. In de workshop ‘Gemeentelijke Erfgoedbeleid’ gingen de deelnemers, naar aanleiding van de op handen zijnde Omgevingswet, in gesprek over uitdagingen en kansen voor immaterieel erfgoed in de ruimtelijke omgeving en de rol die gemeenten kunnen spelen. De workshop werd gegeven door Marcus Laman, Jet Bakels en Mark Schep.

id dag zuid holland zilversmeden

Na een plenaire wrap up van de drie workshops was er aansluitend genoeg tijd om even gezellig bij te kletsen en ervaringen uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. Wil jij ook geïnspireerd worden? Zet dan de volgende landelijke IE-dag op 2 november 2019 alvast in je agenda!

Alle rechten voorbehouden