Informatiebijeenkomst subsidieregeling immaterieel erfgoed in Gelderland

Geld

Gelders Erfgoed, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Kenniscentrum organiseren samen een informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor immaterieel erfgoedgemeenschappen in Gelderland en omstreken.

Immaterieel erfgoed

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert al 10 jaar lang initiatieven rondom immaterieel erfgoed. Het Fonds stimuleert cultuur in de breedste zin van het woord met subsidies, door samenwerkingen op te zetten en door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. De huidige ambities van de Minister van OCW sluiten hierop aan en geven ruimte voor uitbreiding. In 2019 is  er daardoor een nieuwe subsidieregeling online gezet. De nieuwe subsidieregeling is er voor stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed. Met de nieuwe subsidie vergroot het Fonds voor Cultuurparticipatie de aandacht, erkenning en waardering voor het immaterieel erfgoed.

Voor wie is de subsidie?

Alle stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor immaterieel erfgoed, kunnen vanaf nu een aanvraag voor deze subsidie indienen. De subsidie moet gericht zijn op een project waarin erfgoedgemeenschappen of -beoefenaars werken aan het toekomstbestendig maken of houden van hun immaterieel erfgoed, zodat immaterieel erfgoed zich ontwikkelt met de tijd en wordt doorgegeven op volgende generaties. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op twee criteria: inhoudelijk kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling én organisatorische kwaliteit. Deze subsidieregeling staat open tot 18 december 2020, of totdat het budget is bereikt. Uitvoering van het project kan tot 31 december 2024.

Waar en wanneer?

Maandagmiddag 1 juli van 13.30 tot 15.30 uur bij Gelders Erfgoed, Westervoortsedijk 67D in Arnhem.

 

Alle rechten voorbehouden