Verslag IE-dag in Amersfoort

Afgelopen zaterdag organiseerde het Kenniscentrum een inspiratiedag voor erfgoedgemeenschappen, de IE-dag! Het onderwerp van deze dag was 'Immaterieel Erfgoed is een werkwoord' en dat konden de 110 deelnemers merken! Er stonden heel wat workshops en lezingen op het programma, waaronder een sessie over immaterieel erfgoed en de nieuwe omgevingswet en een workshop ‘Mondelinge Geschiedenis’. Ook onze eigen collega Maaike van Dam verzorgde een workshop, namelijk: ‘Persbericht in het Spotlicht’.

Foto koffie ochtend IE dag Amersfoort

De dag begon met een plenaire lezing, waarin kort iets werd verteld over de ontwikkelingen bij het Kenniscentrum: o.a. 22 nieuwe aanmeldingen in het netwerk! Vervolgens was het woord aan Trudy Ottenspeer; plateelschilderes. De deelnemers gingen op het puntje van hun stoel zitten toen de woordvoerders van het Fonds voor Cultuurparticipatie uitleg gaven over de nieuwe subsidieregeling immaterieel erfgoed.

Mondelinge Geschiendenis Workshop

Daarna was het tijd om op te splitsen in groepen; er waren zeven deelsessies met verschillende onderwerpen waarin de deelnemers actief werden betrokken. Bij de deelsessie van het Fonds van Cultuurparticipatie werd dieper ingegaan op de nieuwe Regeling Immaterieel Erfgoed. Bij de workshop ‘Persbericht in het Spotlicht’ gaf Maaike handvatten hoe je als erfgoedgemeenschap pers bereikt én hier goed mee omgaat. De deelnemers bleken al de nodige ervaring te hebben met de pers en deelden hun ervaringen. Frank Altenburg en Albert van der Zeijden maakten de deelnemers van ‘Ruimte voor Immaterieel Erfgoed’ wegwijs in de nieuwe omgevingswet en wat die wet betekent voor de erfgoedgemeenschappen. Niet alle deelnemers beseften van tevoren hoeveel ze met de omgevingswet van doen hadden en werden door Frank en Albert verrast!

Foto Maaike Workshop

Veel erfgoedgemeenschappen draaien grotendeels op vrijwilligers; David Wijnperle vertelde hoe je succesvol de juiste vrijwilliger zoekt én vindt. Tijdens de workshop ‘Mondelinge Geschiedenis’ besprak Lian van der Zon methodes om een succesvol interview af te nemen. Enthousiast interviewden de deelnemers elkaar, waarbij Lian de do’s en de dont’s aangaf.

Gelukkig was er tijdens de lunch en de borrel ook genoeg tijd om even gezellig bij te kletsen en ervaringen uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. Wil jij ook geïnspireerd worden? Zet dan de volgende IE-dag op 2 november alvast in je agenda!

 

Alle rechten voorbehouden