Verslag IMP Conferentie in Aubusson

Immaterieel Erfgoed, Musea en Innovatie

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland was begin februari zowel als organiserende en als deelnemende partner aanwezig op de tweedaagse conferentie van het ‘Intangible cultural heritage & Museums Project’ (IMP) over ‘Immaterieel Erfgoed, Musea en Innovatie’ die in de Cité internationale de la tapisserie in Aubusson plaatsvond. De vragen waar het om draaide waren: Hoe dragen musea bij aan de innovatie van immaterieel erfgoed? En: Hoe kunnen immaterieel erfgoed en de erfgoed beoefenaren een innoverende werking hebben op musea?

imp aubusson.JPG

15 musea uit Frankrijk, België, Italië, Zwitserland en Nederland presenteerden hun ‘best practices’, waaronder naast het Kenniscentrum (als onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum), dat het AmbachtenLab voorstelde, ook het TextielMuseum en het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Door het samenbrengen van ambachtslieden met designers proberen deze musea allemaal een stimulans te bieden om het betreffende ambacht te innoveren en daardoor bij te dragen aan safeguarding. Hoe de bezoekers van de musea hierbij betrokken worden, blijft nog een punt van ontwikkeling.

De conferentie in Aubusson bood de musea de mogelijkheid om hierover uitgebreid van ervaring te wisselen, bijvoorbeeld met andere musea die zich op ambachten richten, zoals Texture. Museum over Leie en Flas (Kortrijk, BE), maar ook met kunstmusea, zoals de Galleria degli Uffizi, of met het Musée d’ethnographie in Genève dat met een project over ‘sound archives’ aanwezig was in Aubusson.

De keynotes en een reflectie over immaterieel erfgoed, musea en innovatie werden gehouden door onder andere de vooraanstaande erfgoedexperts Filomena Sousa (Memória Imaterial, Lissabon), Cécile Duvelle (voormalig hoofd sectie Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO en Secretaris van de Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed) en Francesca Cominelli (Sorbonne, Paris). Zij benadrukten dat levend immaterieel erfgoed musea de mogelijkheid biedt om hun sociale relevantie te verhogen en bijdraagt aan de democratisering van musea. Dit steeds met behulp van participatieve methodieken waarbij de erfgoeddragers een belangrijke rol krijgen. Hiervoor is het nodig dat zij hun comfort zone verlaten.

De bijdragen van de conferentie zullen binnenkort gepubliceerd worden op: https://www.ichandmuseums.eu/en/events

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden