Kort verslag IMP Conferentie in Aubusson

De tweedaagse internationele conferentie 'Immaterieel erfgoed, musea en innovatie' is gisteren begonnen in de Cité internationale de la tapisserie, Aubusson, Frankrijk.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is medeorganisator en heeft bovendien het AmbachtenLab van het Nederlands Openluchtmuseum voorgesteld. Verder zijn uit Nederland aanwezig: het TextielMuseum en het Nederlands ZILVERMUSEUM Schoonhoven.

imp aubusson.JPG

Frank Hemeltjen (KIEN; Nederlands Openluchtmuseum) en Jantiene van Elk (Textielmuseum) presenteerden 'best practices' tijdens de eerste dag van de conferentie! 

IMG_1252.JPG

Frank Hemeltjen

IMG_1240.JPG

Jantiene van Elk

Op de tweede dag van de conferentie, 6 februari, 'Intangible Cultural  Heritage, Museums & Innovation' in Aubusson presenteerde Marcel Teheux van het Nederlands Zilvermuseum hoe het museum ambachtslieden en designers samenbrengt om het ambacht van zilversmeden toekomst te geven. 

imp4.JPG

Lees hier meer informatie over het project waar deze conferentie een onderdeel van is: https://bit.ly/2WIOhsn

Alle rechten voorbehouden